Potpisan memorandum s temeljnim ciljem energetske obnove 408 zgrada javne namjene u TK

Temeljem ovog memoranduma prezentiran je programa energetske obnove 408 zgrada javne namjene u nadležnosti TK, a započete su i konkretne aktivnosti

0
160
Memorandum su potpisali premijer TK Kadrija Hodžić i zamjenik rezidentnog predstavnika Razvojnog programa UN u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov (Foto Press TK)

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade TK i Razvojnog programa UN u BiH (UNDP) stvoreni su preduslovi za nastavak uspješne saradnje i u narednom petogodišnjem ciklusu.

Memorandum su danas potpisali premijer TK Kadrija Hodžić i zamjenik rezidentnog predstavnika Razvojnog programa UN-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov.

Temeljem ovog memoranduma prezentiran je programa energetske obnove 408 zgrada javne namjene u nadležnosti TK, a započete su i konkretne aktivnosti. Više od 80 posto tih zgrada su osnovne, srednje škole i fakulteti, a projekat energijske obnove podrazumijeva sredstva za zagrijavanje i za rasvjetu.

To su ogromni finansijski izdaci za TK. Ove zgrade su, uglavnom, stare preko 40 i 50 godina. Toplotna izolacija na zgradama je vrlo slaba ili ne postoji, krovovi prokišnjavaju, sistemi grijanja su stari i neučinkoviti, rasvjeta zastarjela, krovovi prokišnjavaju itd. Vlada Tuzlanskog kantona je do sada uspjela svojim sredstvima da obnovi jedan manji dio zgrada ali još uvijek je većina ovih objekata u nezadovoljavajućem stanju.

– Energijskim zbrinjavanjem ovih objekata za 2,8 miliona KM godišnje smanjujemo budžetska izdvajanja koja bi bila utrošena u grijanje i potrošnju energije u tim objektima – rekao je premijer Kantona Kadrija Hodžić.

Ovo je prvi dokument ovog obima i tipa u BiH i pokazuje ozbiljnost i namjeru Vlade Tuzlanskog kantona da slijedi trendove i pravce Evropske unije u pogledu smanjenja potrebe za energijom, smanjenja zagađenja zraka, poboljšanje komfora za sve korisnike ovih zgrada te smanjenja izdataka za grijanje i rasvjetu u ovim zgradama.

– Izuzetno je važna spremnost Vlade da finansira provođenje mjera energetske efikasnosti u 405 javnih zgrada u vrijednosti od oko 35 miliona KM. Kanton i UNDP će, zahvaljujući sredstvima Zelenog klimatskog fonda, izdvojiti 2,2 miliona KM za energetsku efikasnost. UNDP će pružiti tehničku podršku u izvođenju radova na 35 javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu – kazao je Košmukamedov.

Dodao je da je UNDP je u saradnji sa vladom TK takođe pokrenuo projekat dekarbonizacije rezidencijalnog sektora postavljanjem gradivnih blokova za inkluzivnu transformativnu klimatsku akciju – smanjenje emisija, povećanje otpornosti na klimatske uticaje i zaštitu ekosistema.

Danas je rečeno da je već započeto s realizacijom aktivnosti na 35, od ukupno 408 objekata. Radi se o projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, a za realizaciju ovih aktivnosti udružena su kantonalna namjenska sredstva od ekoloških naknada i sredstva UNDP-a, u ukupnom iznosu 2,2 miliona KM.

Trenutno je u toku “tenderisanje” za 10 prioritetnih objekata, a to su: JU OŠ Safvet – Beg Bašagić Gradačac, JU Općinski sud u Gračanici, JU Druga osnovna škola – PŠ Pribava Gračanica, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom odgoju Tuzla, JU OŠ Bukinje Tuzla, JU OŠ Puračić – PŠ Devetak Lukavac, Mješovita srednja mašinska i saobraćajna škola Tuzla, JU MSŠ Kalesija i JU MSŠ Građevinsko-geodetska škola Tuzla, saopćio je Odjel za informiranja Vlade TK.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here