Pojačan priliv migranata i izbjeglica

0
435
(Migranti u kapu "Lipa" - Foto: Vlada USK)

Članovi Operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migrantskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu potvrdili su ponovni pojačani priliv migranata i izbjeglica u taj dio Bosne i Hercegovine.

Prihvatni kampovi u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu mogu zbrinuti do 2. 500 ljudi, tako da trenutno veliki broj osoba boravi na javnim površinama i u napuštenim objektima bez ikakve kontrole.

“Danas sigurno imamo oko 1.500 migranata na ulicama i u napuštenim objektima, što nam predstavlja veliki sigurnosni i zdravstveno – epidemiološki problem. Zbog toga smo ponovo tražili pomoć od nadležnih državnih institucija, jer su kapaciteti svih ovdašnjih prihvatnih kampova popunjeni ili odavno nadmašeni. Na primjer, zamišljeno je da u Miralu bude smješteno 700 ljudi, a trenutno ih tamo boravi oko 950”, kazao je ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić.

Još jednom je poslan apel za otvaranje prihvatnih kampova van područja Unsko-sanskog kantona, odnosno izmještanje ljudi koji se u Bihaću i Velikoj Kladuši ne mogu adekvatno zbrinuti.

“Neophodna nam je pomoć, s obzirom na to da su svi smještajni kapaciteti popunjeni, a svjedočimo svakodnevnom dolasku i pojačanom kretanju migranata i izbjeglica. Mora se naći neko rješenje za veliki broj ljudi na ulicama i barem ovaj višak u Miralu. Tu ćemo morati maksimalno pojačati kontrolu i na taj način reducirati broj smještenih ljudi u ovom velikokladuškom centru, ukoliko želimo kontrolirati sigurnosnu i epidemiološku situaciju”, riječi su kantonalnog premijera Mustafe Ružnića.

Potvrđeno je i kako će inspektori Kantonalne uprave za inspekcijski nadzor u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova USK od danas vršiti pojačanu kontrolu iznajmljivanja privatnog smještaja osobama koje ilegalno borave u državi, odnosno kantonu.

Zbog poštivanja zdravstveno – epidemiolških mjera i preporuka, donesena je i odluka o strogoj kontroli kretanja i reduciranog izlaska migranata i izbjeglica koji su smješteni u privremenim prihvatnim centrima “Borići” u Bihaću i “Sedra” u Cazinu.(rsa,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here