Pogled iz Sarajeva: Brigada na Dubravama

U Tuzli više nema vojske, jer se izmjestila na Dubrave gdje se nalazi 5. pješadijska brigada Oružanih snaga BiH koju zovu tuzlanskom

1
307

U Tuzli je godinama bila bivša Jugoslovenska narodna armija, zatim Armija Bosne i Hercegovine, a u vezi s tim  jedan poznanik nedavno me je pitao: Da li u Tuzli sada ima vojske?

Odgovorio sam da nema, ali da je u Tuzlanskom kantonu ima. Konkretno u kasarni “Dubrave”,  kod aerodroma, locirana je 5. pješadijska brigada Oružanih snaga BiH koju zovu tuzlanskom.

Poznanikovo pitanje vjerovatno je bilo motivirano činjenicom da su odlukom Vlade Federacije BiH nekadašnji vojni objekti u Tuzli predati na korišćenje civilnim organima. Kasarna “Husinska buna” je data Univerzitetu u Tuzli i tu se planira izgradnja kampusa. U bivšoj komandi Tuzlanskog korpusa JNA smjestila se gradska uprava, a na mjestu gdje je godinama bio Dom armije izgrađena je zgrada Općinskog suda.

Tako se vojska iz Tuzle izmjestila na Dubrave, a 5. pješadijska brigade prvi put se tu postrojila 12. jula 2007. godine. U Dubravama je komanda i jedinice na vezi (četa-vod) a u njenom sastavu nalaze se tri pješadijska bataljona razmještena u Zenici, općini Kiseljak i u Bijeljini, te artiljerijski bataljon u Žepču.

Komanda i jedinice 5. brigade u skladu sa svojom misijom realiziraju  planiranu obuku i njenu praktičnu primjenu. To se prije svega odnosi na operacije podrške miru i pomoći civilnim strukturama uslijed elementarnih i drugih nepogoda. U oba segmenta, kao i drugim zadaćama, brigada je iskazala potpunu osposobljenost za izvršenje misije.  Vojnici iz ove briade u nekoliko rotacija su bili u misiji podrške mira u Afganistanu.

Ova formacija, po vojnoj nomenklaturi jeste pješadijska, ali je sa specijalnim vozilima na točkovima, transporterima je zaštićena oklopom, a kad se koristi (udesantu) helikopterom – ima i krila, Prošle godine na vježbama na poligonu Manjača pješadija je pokazala sposobanost za blisku borbu i juriš, rotivoklopna dejstva i spremnost  za rušenje dronova.

Prvi komandant 5. brigade bio je general Mirsad Gutić koji je sada u penziji i živi u Tuzli, a na njegovo mjesto je došao general Senad Mašović sada bačelnik Zajedničkog štaba OS BiH. Potom je na čelu brigade bio general Kenan Dautović (sada načelnik općine Travnik), a aktuelni komandant je  brigadir Emir Kliko

Kliko (rođen 1967. u Jajcu) vrlo je obrazovan: završio je vojnu akademiju u JNA i akademiju oružanih snaga u Turskoj , a u ratu je bio starješina u 5. korpusu Armije BiH. Već trebao dobiti čin brigadnog generala, ali je činovanje u Predsjedništvu BiH jedno vrijeme zapelo zbog samovolje Milorada Doodika dok je bio član tog predsjedništva. Osim Klike još nekoliko brigadira uskoro bi trebalo biti unaprijeđeno u generalski čin.

Nedavno je Komandu 5. brigade u kasarni Dubrave posjetio komandant EUFOR-a general-major Helmut Habermajer koji je razgovarao sa brigadirom Klikom i njegovim saradnicima. Prisustvao je i vježbi „Pretres objekata“ u kojoj su vojnici pokazali taktičku uvježbanost, brzi manevar i i ukiupnu spremnost . General Habermajer  pohvalio je učesnike vježbe. (Piše: Đuro KOZAR, vojnopolitički analitičar iz Sarajeva)

1 komentar

  1. Zvanični naziv je “Kasarna i aerodrom Dubrave” u Gornjim Dubravama. Stanje infrastrukture je u lošem stanju, voda nije za piće, grijanje nije riješeno, kanalizacija je derutna, stolarija je ista (kao i 90 posto drugog u kasarni) kao iz doba snimanja “Partizanske eskadrile”. CCTV kasarne je neodržavan, nije izvršeno fizičko odvajanje od MAT. Kasarna nema niti kantine. Loše je osvijetljena, asfalt je “otišao u povijest”, a objekti nekadašnjeg neslavnog i čemerno nesposobnog UNPROFOR-a, inače saučesnika u genocidu, kao i oni objekti ostali nakon IFOR; SFOR; EUFOR i sl. menažerije su u jako lošem stanju. A kasarna “Husinska buna” iliti “HkG” – s druge strane – koja je šutke predata “gradu TZ”, poput K-de nekadašnjeg slavnog 2. K AR BiH – je u katastrofalnom stanju uslijed nebrige UNTZ. MO BiH i ZŠ OS BiH pet para ne daju za lokaciju Dubrave. Naravno, s druge strane, opštinari su za nekoliko garaža koje su dobili visoka vojna lica u toj Komandi (pitajte Lendu za detalje) preoteli K-du Korpusa, a bivši Dom Armije sravnili sa zemljom. Jedno je vrijeme K-da, tada 2. mbr TZ bila smještena u ex Garnizonoj ambulanti (koja je isto predata “bez borbe” birokratama iz grada i TK). Takođe, Jasmin Imamović, tuzlanski Lukašenko i pisac u pokušaju, jeste nedugo nakon postavljanja agresorskog topa pred bivšim Domom armije, uspio ishodovati da se isti prebaci na Dubrave, da ne uznemirava Srbe i dr. “građaniste” – čitaj: dezertere, kvislinge i amnestičare u gradu TZ. Inače, taj je top pobio tuzlansku mladost 25.05.1995. Stidi se Jasmine…Malo istraživačkog novinarstva ne bi bilo na odmet, g. Kozar, koji si poznat po tome da “nisi sklon aferama”…

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here