Podrška inicijativi o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH uvođenjem instituta “Osoba od povjerenja“

0
316

Iz Centra ženskih prava su saopštili da je inicijativa s prijedlogom teksta o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH uvođenjem instituta “Osoba od  povjerenja“, dobila podršku Ministarstva pravde FBiH i, po riječima federalnog ministra, biće razmatrana po hitnom postupku.

“Nadamo se da će dvogodišnji trud, istraživanje, zagovaranje, konsultacije imati pozitivan ishod i ženama žrtvama nasilja obezbijediti prilagođeniji, lakši i brži pristup institucijama i pravima koja im pripadaju. Zahvaljujemo se članovima Ekspertne grupe, koji su zajedno s nama predano radili na ovoj izuzetno važnoj Inicijativi”, izjavila je predsjednica Udruženja “Ženska vizija”, Amela Hajvaz, partnera u provodjenju kampanje.

Saopćili su i da predaja ove inicijative označava početak kampanje „Pravedan tretman žene žrtve nasilja u sistemu zaštite – Pravo i potreba”, koja će kroz niz zagovaračkih aktivnosti biti realizovana u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

“Podrška svih aktera koji rade na pitanjima zaštite ljudskih prava, s fokusom na ljudska prava žena, bi nam mnogo značila. Pozivamo sve da se pridruže kampanji i podrže inicijativu”, zaključila je Amela Hajvaz. (tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here