Počinju radovi na izgradnji i opremanju kampa Lipa

0
121
izgradnja-opremanje-kamp-lipa

Na današnjem sastanku održanom u Bihaću dogovoreni su konkretni pravci djelovanja i aktivnosti svih nosilaca vlasti i institucija koje će u sklopu svojih nadležnosti pristupiti opremanju stavljanju u funkciju improvizovanog kampa Lipa za smještaj migranata.

Danas je ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić, zajedno sa ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, načelnikom Združenog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnikom Senadom Mašovićem, predstavnicima Unsko-sanskog kantona, međunarodnih organizacija i Delegacije EU obišao lokalitet improvizovanog kampa Lipa.

Cilj posjete je bio uspostava i dogovor oko funkcionisanja improvizovanog kampa Lipa, koji je uspostavljen od strane OSBiH. U narednim danima će se izvršiti premještaj migranata koji se još borave na lokaciji COVID šatorskog naselja Lipa, a koji je uništen u nedavnom požaru.

U improvizovanom kampu bit će osigurani osnovni uslovi za život do opremanja privremenog prihvatnog centra Lipa, koji je uspostavljen ranijom odlukom Vijeća ministra BiH.

Ministarstvo sigurnosti BiH tražilo je od Oružanih snaga BiH, kroz zakonske mehanizme, da se upotrijebe resursi inžinjerije koji bi izvodili radove na sanaciji pristupnog puta prema lokaciji Lipa te radove za uspostavljanje snabdjevanja vodom i električnom energijom. Svim prisutnima je predložen Memorandum o saradnji na uspostavi i funkcionisanju improviziranog šatorskog naselja za smještaj migranata kojim će svi učesnici, u sklopu svojih nadležnosti, dati doprinos u što bržem i efikasnijem uspostavljanju osnovnih uslova za smještaj migranata te pristupiti građevinskim radovima izgradnje PPC Lipa.

U toku sutrašnjeg dana će već biti pokrenute konkretne aktivnosti koje će doprinjeti bržoj realizicaciji svih dogovorenih zaključaka. Svi učesnici su pokazali spremnost da daju maksimalan doprinos rješavanju novonastale situacije.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here