Počela montaža vjetroelektrane na Podveležju

0
200

Na podveleškom platou montirana je jedna, od ukupno 15 vjetroturbina za buduću vjetroelektranu. Ugradbeni dijelovi za svih 15 proizvodnih jedinica, koje je bilo moguće prevoziti kamionima, dopremljeni su na gradilište tijekom prošlog tjedna. Montaža vjetroturbina koji se pojedinačno sastoje od tornja s četiri segmenta, gondole s glavčinom i tri lopatice, bit će izvođena sukcesivno s dvije dizalice, kako bi proces instalacije bio obavljen u što kraćem roku.

Podsjetimo, Vjetroelektrana “Podveležje” u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, projekt je od obostranog interesa i koristi za lokalnu zajednicu i Elektroprivredu BiH. Još u fazi priprema za izgradnju, lokalna zajednica je ostvarila direktne financijske efekte. Za projekte unapređenja zaštite okoliša i životnog standarda stanovništva, Elektroprivreda BiH je Gradu Mostaru uplatila milijun KM, a uplaćena je i jednokratna konescijska naknada u iznosu milujun i 10 tisuća KM.

Zajedničkim djelovanjem Elektroprivrede BiH i Grada Mostara, definiranim Programom o međusobnoj saradnji s ciljem realizacije Vjetroelektrane “Podveležje”, rekonstruirana je dionice lokalnog puta Podvelež – Šipovac – Okolište u dužini 2,5 km. U ovaj projekt Elektroprivreda BiH investirala je milijun KM, a osim potreba lokalnog stanovništva, zadovoljene su i potrebe transporta zahtjevne i specifične opreme iz Luke Ploče do gradilišta na podveleškom platou.

– Oprema za Vjetroelektranu je veoma teška i izvan standardnih gabarita. Samo jedna lopatica vjetroagregata je duga preko 50 metara i teška više od 11 tona, tako da smo na više lokacija ove prometnice morali uraditi detaljne rekonstrukcije horizontalnih krivina, te izmještanje stubova niskonaponske mreže”, kazao je član Stručnog tima za realizaciju LOT-a 3 – VE “Podveležje” Elvedin Borovina.

Angažman mostarskih kompanija HP Investing, Amitea i Izgradnja Tojaga na izgradnji pristupnih puteva, servisnih prometnnica i montažnih platoa za 15 vjetroagregata, za što je Elektroprivreda BiH izdvojila 5,2 milijuna KM (sa PDV-om), te rekonstrukciju lokalnog puta, potvrda su pozitivnog efekta provedbe projekta na razvoj lokalnog gospodarstva.

U realizaciji dosadašnjih i trenutnih aktivnosti na gradilištu, angažirane su i druge kompanije iz Mostara, te sarajevske i tuzlanske županije (Geoing d.o.o., Građevinski istražni centar d.o.o., Tehnozaštita d.o.o. i IGH iz Mostara, Winner d.o.o., Minersko d.o.o. i IPSA d.o.o. iz Sarajeva, te Umel d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o. iz Tuzle).

Puštanjem objekta Vjetroelektrane u pogon lokalna zajednica će imati godišnje prihode po osnovu koncesijske naknade u iznosu 2,5 posto od ostvarene proizvodnje u tijeku godine, po osnovu poreza na dobit, drugih poreza, naknada i doprinosa.

Na ovaj način financijska osnova za razvoj lokalne zajednice i Federacije BiH bit će značajno poboljšana. Neće izostati ni pozitivne refleksije na razvoj infrastrukture i turizma.(bljesak,tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here