Planirana sanacija puteva u 20 mjesnih zajednica u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u okviru redovnih poslova, između ostalog, vodi aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture na području grada Tuzle. U skladu tim, u toku je realizacija velikog broja projekata sanacije puteva u većini mjesnih zajednica na području grada.

Tokom prošlog mjeseca počeli su radovi na sanaciji putne infrastrukture u ulici Dr. Mehmeda Šerbića (Strma ulica) i u dijelu ulice Maršala Tita u Tuzli (od zgrade MUP-a do zgrade Kantonalnog suda). Ugovorena vrijednost ovih radova je oko 694.000,00 KM za Strmu ulicu (uključujući i radopve na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže), te oko 300.000,00 KM za ulicu Maršala Tita.

Pored ovih, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je započela ili će u vrlo kratkom periodu započeti radove na sljedećim putnim pravcima:

Sanacija puta u ulici Ahmeta Kobića, Andrići do 21, MZ Simin Han
Sanacija puta u naselju Repuševac II faza, MZ Donja Obodnica
Sanacija puta u naselju Piljići, MZ Breške
Sanacija puta u naselju Tanovići, MZ Simin Han
Sanacija puta u naselju Pranjići-Ilijaševići, MZ Par selo
Sanacija puta za groblje Čanići, MZ Dobrnja
Sanacija puta u naselju Pavičići, MZ Ljubače
Sanacija puta u ulici Pavla Goranina do broja 114, MZ Kreka
Sanacija puta u naselju Čane, MZ Gornja Lipnica
Sanacija puta u ulici 115. HVO brigade u naselju Gradovrh, MZ Solina
Sanacija puta u ulici Ive Andrića, MZ Batva
Sanacija puta u naselju Brgule, MZ Ljepunice
Sanacija puta u ulici Kozlovačke čete do broja 56, MZ Centar
Sanacija puta u naselju Tufekčići, MZ Ljubače
Sanacija prilaza i prilaznih platoa na gradskom groblju Trnovac
Sanacija puta kroz naselje Grabovica, dio III, MZ Grabovica
Sanacija dijela puta u naselju Tetima (prema groblju Veresike), dio II, MZ Gornja Tuzla
Sanacija dijela ulice VI Bosanske brigade u naselju Kicelj, MZ Slatina
Sanacija ulice Aleja Alije Izetbegovića, MZ Novi Grad II
Sanacija ulice Fikreta Salihovića, dio II, MZ Solana.

Vrijednost ugovorenih radova za 20 navedenih putnih pravaca iznosi oko 2.470.000,00 KM, odnosno ugovorena vrijednost radova za 22 lokacije iznosi oko 3.464.000,00 KM. Sredstva za realizaciju projekata sanacije putne infrastrukture su obezbjeđena u Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *