Optužnica protiv bivšeg ministra i bivšeg direktora RMU Đurđevik

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo protiv bivšeg kantonalnog ministra Abdulaha Zukića i bivšeg direktora RMU Đurđevik Samira Suljića.

Zukić je optužen zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi radi trgovine utjecajem, a Suljić zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi.

Također, optuženi su i za još nekoliko zloupotreba koje se odnose na netransparentno poslovanje ovog rudnika.

Osim bivšeg direktora Rudnika mrkog uglja Đurđevik Samira Suljića, optužen je i Abdulah Zukić, bivši ministar u Vladi Tuzlanskog kantona. Optuženi su da su počinili krivično djelo davanje i primanje dara. Od poduzetnika koji su poslovali sa Rudnikom tražili su mito kako bi im isplatili posao.

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu koju je Kantonalno tužilaštvo Tuzla podiglo protiv bivšeg direktora Rudnika mrkog uglja Đurđevik Samira Suljića i bivšeg ministra u Vladi Tuzlanskog kantona Abdulaha Zukića. Oni su optuženi zbog krivičnih djela primanje i davanje dara i trgovinu uticajem, piše Istraga.ba.

U tački jedan optužnice piše da je, u periodu od aprila do maja 2021. godine, Samir Suljić u više navrata, lično i putem telefona, “bio kontaktiran od strane vlasnika pravnog lica „Gold Mignon“ d.o.o. Sarajevo, Amira Čengića (dalje; Čengić), koje pravno lice je, prema ranije zaključenom ugovoru sa Rudnikom Đurđevik o nabavci guma za damper kamione, imalo dospjela a nenaplaćena potraživanja u iznosu preko 700.000,00 KM, te je Čengić, u namjeri da naplati svoja potraživanja kontaktirao Suljića, koji ga je uputio da će ga u vezi dugovanja kontaktirati osoba sa kojom treba da dogovori naplatu potraživanja od Rudnika, pa nakon što Čengić nije bio kontaktiran u skorije vrijeme od te osobe, dana 17.05.2021. godine Čengić je poslao SMS poruku Generalnom direktoru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo (dalje: „Elektroprivreda BiH“) Admiru Andeliji sadržaja: „Prijatelju selam možeš li mi pomoći u naplati RMU Đurđevik. Hitno mi je molim te“, koju poruku je Admir Andelija odmah proslijedio Zukiću, da bi onda Zukić, po prethodnom dogovoru sa Suljićem, svjestan da neposredno zahtijeva novčanu nagradu za sebe i drugoga da koristeći svoj gore naznačeni društveni i uticajni položaj posreduje da odgovorna osoba u instituciji u Federaciji izvrši neku radnju, što je i htio, isti dan telefonom pozvao Čengića i dogovorio sastanak u restoranu „Sarajevo“ u Živinicama za dan 20.05.2021.godine kada su se i sastali kada mu se Zukić predstavio kao savjetnik u Gradskoj upravi Grada Živinice zadužen za saradnju sa rudnicima i od Čengića tražio dar u novcu, ne prcizirajući o kojem iznosu se radi, da utiče na direktora Suljića kako bi on realizovao naplatu potraživanja, pa nakon što je u medjuvremenu, po dogovoru sa Zukićem, u restoran došao i Suljić, isti su mu se pridružili za njegov stol, ali s obzirom da Čengić nije pristao na uvjete Zukića uplata dugovanja od Rudnika Đurđevik nije ni realizovana”.

U opisu druge tačke optužnice je navedeno da je u periodu april – juni 2021. godine Samir Suljić “saopštio Hasić Irfanu (dalje; Hasić), vlasniku pravnog lica „Akva Invest“ d.o.o. Živinice, da se uskoro raspisuje javni poziv za prodaju željeza i bakra u Rudniku Đurđevik, te da se u vezi s tim trebaju sastati sa Zukićem, koji će posredovazi između njih, pa nakon što je Hasić prihvatio takav prijedlog, isti su se i sastali u slastičarni „Bosna“ u Živinicama, gdje je Zukić, svjestan da zahtijeva novčanu nagradu za sebe i drugoga da koristeći svoj društveni i uticajni položaj posreduje da odgovorna osoba u instituciji u Federaciji izvrši neku radnju što je htio, samo pozdravio Hasića i rekao mu da ga ostavlja sa Suljićem da se dogovore oko javnog poziva, te je Suljić, nakon što je Zukić otišao, svjestan da kao odgovorna osoba u Federaciji zahtijeva dar da u okviru svoje funkcije učini što bi morao učiniti a što je i htio, Hasiću prenio poruku od Zukića da, ako hoće da prođe na tenderu za bakar i željezo, njima dvojici treba dati 40.000,00 KM u novcu, pa nakon što je u krugu Rudnika Đurđevik Hasić pregledao željezo i bakar koji su bili predmet prodaje, ponovno se sastao sa Suljićem na istom mjestu i rekao mu da ne pristaje da im da traženi novac jer će on, ako im da 40.000 KM, biti na gubitku na tenderu, nakon čega je javni poziv za prodaju bakra i željeza poništen, da bi ubrzo nakon toga, u pripremi za raspisivanje novog javnog poziva za otkup sekundarnih sirovina, Hasića ponovo telefonom pozvao Suljić i rekao mu da se čuje sa „Tolom“ i „Cibosom“, kao odgovornim licima u pravnim licima „Tola Company“ d.o.o. Zenica i „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo, koji su bili ponudjači i na prvom javnom pozivu, te da im kaže da se prijave na javni poziv i odustanu kako bi Hasić prošao, da bi nakon toga na sastanku na benzinskoj pumpi „Nutria“ Suljić saopštio Hasiću da je Zukić ponovo poručio da njima treba dati 40.000,00 KM za bakar i da je to konačna ponuda, a na koju Hasić nije pristao”, piše Slobodna Bosna

U tački tri piše da je “u periodu maj – juli 2021.godine, nakon što je Rudnik Đurđevik, po ranije zaključenom ugovoru o pružanju zaštitarskih usluga sa pravnim licem Protection BH doo Živinice (dalje; Protection) zaključenim 16.03.2020.godine, stvorio dug prema istom pravnom licu od cca.240.000 KM, i nakon što su Kemal Gurda kao odgovorna osoba i Mazić Halid kao vlasnik i osnivač pravnog lica Protection u više navrata od Suljića tražili da se izvrši isplata tako stvorenog duga, Mazić Halid polovinom mjeseca maja 2021.godine održao sastanak sa Suljićem koji mu je prenio da je teška situacija u Rudniku i da neće moći da izvrše uplatu bilo kojeg dijela duga, upućujući ga da ostvari kontakte sa odgovornim osobama u JP Elektroprivreda BiH, na šta Halid nije pristao upozoravajući Suljića da će, ukoliko ne plate dugovani iznos do 01.07.2021. godine, biti prinuđeni da prekinu ugovor o pružanju usluga obezbjeđenja Rudnika Đurđevik jer više ne bi bili u mogućnosti da isplaćuju plate i ostale obaveze za uposlenike a koja odluka je Suljiću zvanično i dostavljena u pismenoj formi nakon 3 dana, da bi početkom juna 2021.godine Gurda Kemal kontaktirao Mazić Halida, putem Viber aplikacije u SR Njemačku gdje isti inače ima prebivalište, te mu prenio da je bio kod Suljića i da mu je isti rekao da bi se možda mogla naplatiti ta sredstva ali da se malo čuje sa Abdulahom Zukićem (dalje; Zukić), pa je Gurda Kemal, nakon dobijenog odobrenja od Mazić Halida i ostvario kontakt sa Zukićem ispred sjedišta Protection, gdje mu je Zukić, svjestan da će zahtijevajući nagradu za sebe i drugoga posredovati korištenjem svog društvenog i uticajnog položaja da odgovorna osoba u institucijama u Federaciji učini neku radnju, što je i htio, predočio Maziću da on zna sve informacije i da zna tačno koliko oni potražuju od Rudnika Đurđevik i da bi se to moglo završiti u Elektroprivredi, ali da to ne može završiti Suljić, te da će to on pokušati završiti, stvarajući tako privid kod Gurda Kemala da on treba da utiče na neku osobu u Elektroprivredi radi isplate potraživanja, nakon čega je Gurda Kemal dana 14.06.2021.godine, po dogovoru, ponovo bio kod direktora Suljića, koji je, svjestan da kao odgovorna osoba u Federaciji zahtijeva dar da u okviru svoje funkcije učini što bi morao učiniti, što je i htio, Kemalu potvrdio da je sada, u vezi sa isplatom potraživanja, sve uredno i da će sredstva u iznosu od 200.000 KM biti sutra eventualno prekosutra na njihovom računu, ali da oni, u roku od 24 sata od uplate sredstava na njihov račun, njemu predaju iznos od 15% od stvorenog duga koji je on napisao na žutoj ceduljici a što je značilo iznos od 30.000 KM koji je Suljić dogovorio sa Zukićem, o čemu je Kemal obavijestio vlasnika Halida Mazića koji je dao uputu da se dopusti prebacivanje sredstava ali da sa isplatom mita sačekaju njegov povratak iz Njemačke, što je Kemal prenio Suljiću s čime se on složio, da bi dana 17.06.2021.godine sa računa Rudnika Đurđevik na račun firme Protection bio prebačen iznos od 200.000 KM, pa nakon što je Mazić Halid dana 01.07.2021.godine došao na područje Živinica, odmah ostvario kontakt sa Suljićem te dogovorio predaju novca od 30.000 KM što iznosi 15% od tako doznačenog novca za dan 02.07.2021.godine u ugostiteljskom objektu „Bistro kod Šiše“ u Živinicama, pa nakon što su se sastali u tom ugostiteljskom objektu Mazić Halid je upitao Suljića kome sve ide taj novac od mita i da li dio novca koji će mu predati ide i Zukiću, isti potvrdio da dio od tog novca pripada Zukiću, kao i da će za ostatak duga od 40.000 KM vrijediti isto pravilo o procentu od 15% od tog iznosa što iznosi 6.000 KM a da će za ostala potraživanja vrijediti iznos mita od 10% od nastalih potraživanja, da bi nakon toga došlo i do predaje novca Suljiću od Mazić Halida i to u njegovom vozilu kada je Suljiću predao navedeni novčani iznos od 30.000 KM koji je on i preuzeo i sjeo u svoje vozilo, na koji način su sebi pribavili imovinsku korist u navedenom iznosu”.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *