Odbijen upis za glasanje izvan BiH za 27.960 birača

0
237
CIK izmjene izbornog zakona -usvojena inicijativa

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je upis 27.960 birača u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH na predstojećim lokalnim izborima.

Ova odluka donesena je kasno sinoć na hitnoj sjednici CIK-a, a njom je utvrđeno da će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH naći ukupno 101.771 birač.

Izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH se objavljuje da bi birač koji je bez svog znanja, odnosno mimo njegove volje upisan u taj spisak, imao mogućnost podnošenja žalbe.

Odluka će biti objavljena na veb stranici, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka CIK-a o odbijenim prijavama kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite da li je vaša prijava odbijena”.

Žalbe na navedenu odluku mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem CIK-a do sutra do 24.00 časa.

Navedeno je da se, izuzetno, dokazi /izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta izvan BiH i drugi/ kojim se osporava odluka CIK-a mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 5. oktobra, do 16.00 časova, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku.

Sve prijave za glasanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, CIK će dostaviti Tužilaštvu BiH.

CIK je donio odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH prema kojoj će biračka mjesta za lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Ambasadi BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here