O čemu će biti govora na Samitu Berlinskog procesa u Sofiji

0
338

Šest lidera Zapadnog Balkana trebaju usvojiti plan za formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta (ZRT) na Samitu u Sofiji, koji se održava danas, u okviru Berlinskog procesa. CEFTA će direktno provoditi ključne aktivnosti iz plana.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost za učešće ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković na online Samitu Berlinskog procesa u Sofiji. Prethodno je Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu o oom pitanju. Očekuje se da na samitu bude potpisana deklaracija lidera Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu, Akcionom planu za Zajedničko regionalno tržište i Sofijska deklaracija o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan.

Zapadnobalkanska šestorka predlaže Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (ZRT) koji treba da bude proveden do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan se sastoji od aktivnosti podijeljenih u četiri glavne oblasti:

– regionalna trgovinska oblast: slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi,
– regionalna investiciona oblast, za usklađivanje investicione politike sa EU standardima i najboljom međunarodnom praksom te promociju regiona među stranim i međuregionalnim investitorima,
– regionalna digitalna oblast, za integraciju Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište i
– regionalna industrijska i inovaciona oblast, za transformaciju industrijskih sektora, oblikovanje lanaca vrijednosti kojima pripadaju i njihovu pripremu za aktuelnu sadašnjost, ali i izazove budućnosti.

CEFTA će direktno provoditi glavne aktivnosti u regionalnoj trgovinskoj oblasti, ali i u drugim oblastima obuhvaćenim ovim planom, zajedno sa Vijećem za regionalnu saradnju, Transportnom zajednicom i drugim partnerima. CEFTA ima za cilj jačanje trgovinske saradnje, stvaranje privlačne investicione klime i doprinos ekonomskom razvoju i saradnji između članica.

U okviru Akcionog plana za zajedničko regonalno tržište, CEFTA regionalni trgovinski sporazum će se posebno baviti sljedećim aktivnostima:

– Dalje unaprjeđenje/proširenje sistema zelenih koridora uz pružanje usluga svih inspekcijskih službi 24/7 i proširenje zelenih koridora na granične prelaze. Uz niz ostalih aktivnosti koje će biti preduzete sa ciljem povećanja efikasnosti, očekuje se da će vrijeme čekanja na granicama biti skraćeno za 30%,
– Programima uzajamnog priznavanja – koji će omogućiti da se proizvodi i usluge stavljaju u promet na cijelom CEFTA tržištu sa dokumentom koji priznaju sve članice,
– Uspostavljanjem regionalnog tržišta elektronske trgovine usvajanjem usaglašenih pravila, pojednostavljenjem carinskih procedura i obezbjeđivanjem efikasne isporuke CEFTA tržištu, kao i
– Sistematskom razmjenom elektronskih podataka (SEED+);

-ZRT će dodatno stimulisati aktivnosti u CEFTA-i i CEFTA stranama. Naš posao u naredne četiri godine je da ostvarimo konkretne rezultate za dobrobit naših preduzeća i građana. Želimo da smanjimo vrijeme čekanja na prelazima za 30% i učinimo trgovinske procedure efikasnijim, što očigledno smanjuje troškove izvoznicima i štedi vrijeme. Želimo regionalno tržište dovesti do svih kompanija i privrednika kroz internet prodaju i promovisati trgovinu ‘bez papira’. A sve to pomažući našem regionu da uhvati korak sa usvajanjem EU standarda i približi ga tržištu EU, rekao je ovim povodom Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata, koji će učestvovati na sastanku u Sofiji.

Formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta će doprinijeti stavljanju regiona na mapu atraktivnih destinacija za globalne investitore. Uz brzo usaglašavanje sa EU propisima i veće mogućnosti rada sa većim brojem dobavljača, otvorit će se nova radna mjesta, bit će dostupan veći izbor proizvoda po nižim cijenama za potrošače, a ujedno će se ljudima omogućiti rad u cijelom regionu.

Veće, regionalno tržište će biti prekretnica za firme iz regiona koje će se bolje integrisati u evropske lance vrijednosti i ojačati svoju konkurentnost na evropskom i svjetskom tržištu. Evropska unija će nastaviti da bude ključni partner regiona u ovom poduhvatu, navodi se u saopštenju iz CEFTE.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here