Nova šefica Odjela za organizirani kriminal i korupciju Diana Kajmaković

Kajganić razriješio je danas tužiteljicu Ozrenku Nešković sa pozicije šefice Posebnog odjela za organizirani kriminal i korupciju

0
442
Nova šefica Odjela za kriminal i korupciju

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Milanko Kajganić razriješio je danas tužiteljicu Ozrenku Nešković sa pozicije šefice Posebnog odjela za organizirani kriminal i korupciju.

Na njeno mjesto izabrana je nova šefica navedenog odjela, Diana Kajmaković, saznaje Istraga.ba.

Diana Kajmaković rođena je 1966. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine.

Profesionalnu karijeru započela 1991. godine kao pripravnik u Opštinskom sudu II, gdje je radila do marta iste godine, nakon čega pripravnički staž nastavlja na Višem javnom tužilaštvu u Sarajevu.

Nakon položenog pravosudnog ispita 1993. godine, u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, obavlja poslove stručnog saradnika sve do 1995. godine, kada počinje raditi na mjestu zamjenika opštinskog tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu.
Godine 2003. imenovana je za kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, a za tužioca Tužilaštva BiH imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u maju 2010. godine.

Edukator je Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i seminara iz oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Tokom 2009. godine bila je sudionik studijskog putovanja u SAD-a, usmjerenog na usavršavanje borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Član je Radne grupe za izradu Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za brobu protiv organiziranog kriminala u periodu od 2009. do 2012. godine. Također, pohađala je specijalističku obuku za rad u Zajedničkim istražnim timovima za Jugoistočnu Evropu.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here