Nije prihvaćen poziv NSRS-a u vezi sa ‘graničnom linijom’

0
278

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH donio je zaključak da ne prihvata poziv Narodne skupštine Republike Srpke za definisanje „granične linije“, jer u skladu sa Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir BiH ne postoji granica između entiteta, već međuentitetska linija koja ima isključivo administrativni značaj.

Zbog toga je na današnjoj sjednici Kolegij predložio da Predstavnički dom na današnjoj sjednici usvoji šest zaključaka kojima bi pozvao sve političke predstavnike u BiH da se posvete očuvanju ustavnog poretka, mira i stabilnosti u BiH, te predstavnike međunarodne zajednice da reaguju u odnosu na političke predstavnike koji donose odluke u suprotnosti sa Ustavom i evropskim standardima.

Predloženo je da se zaduži Vlada Federacije BiH da izvrši analizu propisa i zakona koji se odnose na državno zemljište u skladu sa odlukama Ustavnog suda, te pozove Parlamentarna skupština BiH da donese zakone kojima će se propisati korištenje državnog zemljišta od strane nižih administrativnih jedinica i jedinica lokalne samouprave.

Podsjećamo, Narodna skupština RS zadužila je Vladu RS “da nastavi ranije započete pregovore s Vladom FBiH s ciljem definiranja granične linije među entitetima, i to u skladu s Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH”.

Na sjednici NSRS usvojeno je osam zaključaka, kojima entitetski parlament, između ostalog, obavezuje predstavnike RS u institucijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

O navedenim zaključcima Predstavnički dom treba se izjasniti u nastavku današnje sjednice, tokom koje je održana sjednica Kolegija doma.

Predstavnički dom PFBiH usvojio ovogodišnji Program rada Vlade Federacije BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je ovogodišnji Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu, u kojem su strateški ciljevi vezani za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti, reforme iz oblasti ekonomije, pravosuđa i zdravstva, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, te borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

U skladu s tim, prioriteti Vlade FBiH će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije i jačanja vladavine prava, te će Vlada FBiH u saradnji s drugim nivoima vlasti raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Rađen je na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020-2022, Reformske agende za period 2018-2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Omogućeno stupanje na snagu zakona neophodnog za predaju finansijskih izvještaja

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je u cilju donošenja izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit prihvatio amandman delegata Rame Isaka u svrhu preciziranja pravne norme.

Na taj način je omogućeno da predložene zakonske izmjene stupe na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, a koje je potrebno izvršiti zbog usklađivanja terminologije s novim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su stupili na snagu.

To je neophodno uraditi prije 28. februara ove godine do kada se predaju finansijski izvještaji.

Ovaj zakon, koji tretira usklađivanje s računovodstvenim standardima, osigurat će da ne bude dodatnih troškova na teret poslodavaca.

Ranije, zakon je usvojio Predstavnički dom, a potom Dom naroda uz navedeni amandman, pa je bilo potrebno da ga potvrdi Predstavnički dom kako bi zakon bio usvojen u istovjetnom tekstu.(f,tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here