Nedžad Berbić: Kome je “Elektroprivreda BiH” bankomat!?

(Povodom izjave Edhema Bičakčića: “Rudari moraju shvatiti da „Elektroprivreda BiH nije bankomat za plaće, a rudari je moraju dobiti”!)

Povodom kratke obustave rada (štrajka) rudara Rudnika „Kreka“, nastalog radi kašnjenja isplate plaća, Edhem Bičakčić u intervjuu za TV „O“, koji je prenijelo „Oslobođenje“, 17. juna 2020. godine, govorio je o uzrocima štrajka i predložio rješenje da do obustava u budućnosti ne dolazi.

Nevjerovatno je da osoba koja je dugi niz godina kreirala politiku Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH”, a i danas to čini indirektno, ne poznaje problematiku JP EP BiH i rudnika i do krajnosti je pojednostavljuje.

SMIJENJEN ZBOG KORUPCIJE I PORESKE UTAJE

Ko je Edhem Bičakčić? Na internet tražilici „Google“ možemo saznati da je obavljao funkciju generalnog direktora JP EP BiH, te dužnost premijera FBiH u dva mandata. Odlukom Visokog predstavnika Wolfganga Petritscha 2001. godine smijenjen je s dužnosti generalnog direktora JP EP BiH. Razlog: korupcija, netransparentan rad, neplaćanje poreza i dr. Nakon što je pokušao izigrati odluku VP Petritscha, imenujući sebe za direktora investicija JP EP BiH, novi visoki predstavnika Paddy Ashdown 2003. godine je Bičakčiću zabranio bilo kakav rad u svim preduzećima od javnog interesa.

Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling je 2006. godine ukinuo zabranu Bičakčiću vršenja javnih funkcija, pa je ovaj postavljen 2007. godine za predsjednika Nadzornog odbora JP EP BiH. Marta 2010. godine dioničari JP EP BiH smjenjuju Bičakčića s te dužnosti. Jedan od razloga bio je vođenje sudskog postupka protiv Edhema Bičakčića i Dragana Čovića zbog nezakonitog trošenja 8 miliona KM za kupovinu stanova kadrovima SDA i HDZ u vrijeme vršenja funkcije premijera Vlade FBiH.

Trenutno je Bičakčić direktor vlastite firme osnovane 2003. godine koja se bavi izgradnjom mini hidroelektrana (mHE). U periodu obavljanja funkcije predsjednika NO EP BiH, ova kompanija je donijela odluku o izgradnji 15 malih hidroelektrana na Neretvici, po mišljenju svakog normalnog – potpuno nepotrebno. Veliki sistemi se ne bave tim poslovima, a JP EP BiH proizvodi višak električne energije. Nagradno pitanje je: Ko je dobio posao za gradnju malih hidroelektrana?

MALA KORIST, VELIKA EKOLOŠKA ŠTETA

JP EP BiH je uložila velika sredstva za otkup zemljišta, dokumentaciju, dozvole i dr. Radi žestokih protesta lokalnog stanovništva na mnogim mjestima, gradnja mHE je obustavljena. Kako stručnjaci kažu, od mHE je beznačajna korist, a radi uništenja okoliša ogromna šteta. Da apsurd bude kompletan pobrinula se država. Građani sa svakim računom kojim plaćaju potrošenu energiju (struju), plaćaju naknadu za obnovljivu energiju, koja ide za poticanje gradnje mHE u privatnom vlasništvu. Osim poticaja, vlasnicima mHE država garantuje otkup sve proizvedene struje u narednih 15 godina po povlašćenim cijenama. Ovo je klasična priča kako lobiji, u ovom slučaju povezani sa EP BiH, s pričom o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora gradnjom mHE zarađuju enorman novac uništavajući prirodni okoliš.

Predstavnički dom parlamenta FBiH je prošlog mjeseca pokrenuo postupak da se donese Zakon o zabrani izgradnje mHE. Kako su žestoki protesti obustavljali gradnju mHE tako se Bičakčić prilagođavao situaciji, te je od upornog zagovornika gradnje mHE, radi zaštite okoliša, postao još uporniji zagovornik izgradnje termoblokova na fosilno gorivo. U protekloj 2019. godini Bičakčić je na svim sarajevskim TV, printanim i elektronskim medijima vrtio priču o opravdanosti problematičnog projekta izgradnje Bloka7 TE Tuzla, nove zlatne koke. Više je ličio na propagandistu EP BiH i Vlade FBiH nego na privatnog poduzetnika. Uspjeli su zajedno da od jednog ekološkog i ekonomskog naprave politički problem.

Izjave Bičakčića na TV „O“, prenesena u „Oslobođenju“, više sliče izjavama političkih komesara u JNA. „Ne treba niko da se čudi što je EP BiH, posebno rudnici, u teškoj situaciji”. Za probleme u rudnicima kaže: „Odgovorni su menadžeri rudnika, direktori sektora za rudarstvo u EP BiH”.

MIJENJAJU DIREKTORE, A OPET NE IDE

U ovoj godini, kolikom sam upoznat, promijenjena su dva ili tri direktora, a opet ne ide. Šta ćemo sad?

Bičakčić ponavlja priču da je EP BiH uložila značajna sredstva u rudnike i poziva Vladu FBiH da izvrši kontrolu utroška. To je najveća laž i prevara koju stalno ističu iz EP BiH. Odgovorno tvrdim, nikada EP BiH nije ni fening uložila u Rudnik Kreku! To je priznanje činjenice da za isporučeni ugalj EP BiH ne plaća po proizvodnoj cijeni. Ono što je otela od rudnika prikazuje kao da daje svoje. Takva politika je dovela Rudnik “Kreku” u položaj u kakvom u proteklih više od 100 godina nikada nije bila – postala je jedan od najvećih dužnika u FBiH (oko 140 miliona KM). Vrhunac cinizma i hipokrizije je bio odgovor “eksperta” za mHE na pitanje šta je rješenje da ne dolazi do štrajkova, pa kaže: „One koji ne mogu raditi svoj posao, zamijeniti onima koji mogu”. Aferim! Ovog se ne bi sjetio ni Nasrudin Hodža.

A šta je stvarni problem na relaciji EP BiH – Rudnici uglja? Za potrebe Vlade FBiH 2009. godine urađena je „Strateški plan i program razvoja energetskog sektora u FBiH“. Navedeni dokument sadrži izvode iz studija koje su na molbu Vlade FBiH uradili instituti u dvije prijateljske zemlje: Studija podobnosti o rudnicima Srednje Bosne i Tuzle (Marston/Marston inc. Sent Luis, Missuri, USA, te Program modernizacije Rudnika uglja u FBiH (DMT Montag Consalting, Essen, Njemačka.
Obje studije sponzorirane su i predložile su „Promjenu organizacije JP EP BiH i Rudnika uglja“.

Zajedničko za obje studije je prijedlog da TE i rudnici koji je snabdijevaju ugljem, s obzirom na to da čine jednu tehnološku cjelinu, budu u sastavu jednog preduzeća.

RUDARI IMAJU SNAGU DA PROMIJENE STANJE

U strahu da ne izgube kontrolu, menadžment EP BiH i Vlada FBiH, koja radi po stranačkom naređenju, a da bi ko fol nešto unaprijedili, smislili su surogat organizaciju. Kao, primit će Rudnike u EP BiH kao zavisna društva, a EP BiH će imati status vladajućeg društva. Rudnici ne mogu odlučivati ni o čemu, a status rudara sveden je na „radnu snagu“. Priče o poboljšanju uslova rada i o prestrukturiranju nikada nisu realizovane. Poslije 10 godina povezanosti u EP BiH, stanje u rudnicima, a pogotovo na površinskim kopovima Rudnika “Kreka” daleko je lošije nego ranije. Uslov za trajno rješenje problema Rudnika “Kreka” i ostalih rudnika, koji proizvode ugalj za TE, je reorganizacija EP BiH i stvaranje jedinstvenog preduzeća „TE „Tuzla“ i Rudnici uglja“, onako kako su predložili stručnjaci iz Njemačke i SAD.

Rudari trebaju usmjeriti svoje nezadovoljstvo na promjenu postojeće organizacije i stvaranja sa zaokruženom tehnološkom cjelinom. Rudnik + TE = preduzeće za proizvodnju električne energije u sastavu EP BiH. Ko će to realizovati? Otpori su dugo već prisutni. Političari će dati verbalnu podršku i na tome ostati. Jedina realna snaga da nametne reorganizaciju su rudari. Imaju veoma močno oružje: svoje ruke i javne proteste.

Reorganizacija EP BiH će se kad-tad izvršiti, a onda plaće rudarima neće kasniti i garantujem bit će i veće. Velika je šteta što je Schwarz-Schilling pogriješio 2006. godine. Da nije, možda danas o tome i o ovome ne bih pisao. (Piše: Mr. Nedžad Berbić, dipl. ing. rudarstva, nekadašnji član Poslovodnog odbora i tehnički direktor Rudnika “Kreka”)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *