Nakon desetogodišnje borbe mještana Dragunja će napokon dobiti gradsku vodu

Mještani najavljuju nastavak svog angažmana i na rješavanju pitanja odvodnje, regulacije korita rijeke Tinje kao i lobiranje za hitnu sanaciju asfalta u njihovom naselju

zbor mjestana dragunje koji su nakon desetogodisnje borbe uspjeli dobiti gradsku vodu
Zbor mještana Dragunje

.Desetogodišnja borba mještana Dragunje za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja konačno je dala rezultat

Zahvaljujući prije svega mještanima, Vodovodu i kanalizaciji Tuzla, gradskoj upravi ali i aktivistima Fronta slobode rješenje za ovaj problem konačno je pronađeno i saopšteno stanovnicima Dragunje.

Mještani su do sada pokušavali riješiti problem na više načina: lobirali su za priključenje na vodovod Srebernika, tražili kopanje vlastitih bušotina u Dragunji i urgirali da se proširi tuzlanski vodovod, ali do sada ni jedna ideja nije bila ostvarena, a mještani su bili ovisni o bunarima i cisternama vode koje doprema Vodovod i kanalizacija.

Rješenje za ovaj dugogodišnji problem nađeno je i prenešeno mještanima u proteklih nekoliko dana kada su održali dva zbora građana uz podršku aktivista Fronta slobode. Prvi zbor održan je 26. novembra kada su mještani zatražili od Grada Tuzla i Vodovoda i kanalizacije da pronađu način za održivo snabdijevanje Dragunje vodom i pristupe realizaciji rješenja u što skorijem roku.

Na drugom zboru održanom sinoć u Dragunji koji su organizirali aktivisti Fronta sloboda prisustovali su i predstavnici nadležnih kao i tematski eksperti. Dr.sc. Džemila Agić kao stručnjakinja za ekologiju upozorila je kako voda dopremana cisternama sigurno jeste ispravnog kvaliteta, ali je upitno njeno skladištenje u domaćinstvima, a da su bunari nesiguran izvor vode zbog mogućnosti zagađenja fekalijama i herbicidima.

S ovim navodima složio se i Bekaz Karić koji je zboru prisustvovao kao predstavnik Vodovoda i kanalizacije zajedno s kolegom Alenom Mahmutovićem. Karić je istakao kako je žalosno da ljudi u 21. vijeku nemaju vodu i da se 2023. priča o problemima koje je imao i pećinski čovjek.

Karić i Mahmutović saopštili su građanima kako je rješenje za vodosnabdijevanje Dragunje pronađeno u vidu širenja gradskog vodovoda. Istakli su kako je idejno rješenje već završeno. Najavili su izradu glavnog projekta sljedeće godine, a zatim i početak realizacije po fazama. Zajedno sa Milanom Čolićem iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla najavili su kako će fokus grada u narednom periodu biti na rubnim mjesnim zajednicama te kako će tražiti potrebna sredstva na mnogim adresama i aplicirati na subvencije, podršku i projekte domaćih i stranih donatora, uz dostupna vlastita sredstva.

Jusuf Musić kao predsjednik Mjesne zajednice Dragunja je pozvao mještane da i dalje nastave lobirati na izvršenju ovoga projekta te pozvao sve mještane da ne blokiraju realizaciju projekata „zbog pola duluma zemlje“ te da pristanu na nadoknade za zemljišta.

Mještani su se složili sa idejnim rješenjem i podržali ga te odlučili odustati od ideje kopanja vlastitih bušotina kao nepraktičnog, predugog i skupog rješenja. Zajedno sa predstavnicima Vodovoda i kanalizacije i gradske uprave Tuzla složili su se kako je pitanje vodosnabdijevanja tek prvi korak u rješavanju problema u ovoj mjesnoj zajednici.

Nakon rješavanja pitanja pitke vode, mještani najavljuju nastavak svog angažmana i na rješavanju pitanja odvodnje, regulacije korita rijeke Tinje kao i lobiranje za hitnu sanaciju asfalta u njihovom naselju.

Kao jedan od koraka u tom pravcu zajedno s aktivistima Fronta slobode složili su se kako su ključni izbori u mjesnim zajednicama na kojima treba glasati ne politički već zaista za lokalne aktiviste spremne pomoći svojoj zajednici. (tl)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *