Na svim ambasadama sutra će zastave biti spuštene na pola koplja

0
102

U iščekivanju da Vijeće ministara donese Odluku vezano za proglašenje 11. jula Danom žalosti Ministarstvo vanjskih poslova BiH nalaže svim DKP-ima BiH da postupaju u skladu sa sljedećim instrukcijama:

Sva diplomatsko-konzularna predstavništva i misije BiH (uključujući rezidncije ambasada šefova DKP-misija) su na dan 11. juli 2020 godine dužni da spuste zastavu BiH na pola koplja, odnosno jarbola.

Sva diplomatsko-konzularna predstavništva i misije BiH su u obavezi da pošalju cirkularnu notu o navedenoj Odluči nadležnim ministarstvima vanjskih poslova u zemlji prijema i zemljama koje pokrivaju nerezidentno, odnosno međunarodim organizacijama pri kojima su akreditirane, te svim stranim DKP-ima u zemlji prijema i inostranim misijama akreditiranim pri pomenutim međunarodnim organizacijama

Sva diplomatsko-konzularna predstavništva i misije BiH, istovremeno, su u obavezi da na prigodan i dostojanstven način, sa pijetetom, obilježe 11. juli – Dan žalosti, kao dan sjećanja na nevine žrtve sa šireg područja Srebrenice. Tokom prteklog rata na teritoriji BiH počinjeni su brojni zločini i dogodile se tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava, odnosno genocid izvršen u Srebrenici. Danom žalosti izražava se saučešće i suosjećanje s porodicama žrtava genocida u Srebrenici.

Sva diplomatsko-konzularna predstavništva i misije BiH koja planiraju organizacije nekih javnih-privatnih okupljanja ili drugih vidova obilježavanja događaja, uoči ili na Dan žalosti, dužna su o tome obavijestiti Ministarstvo vanjeskih poslova BiH pisanim putem, u vidu najave događaja, a nakon organizacije istog, u vidu kratkog izvještaja (sa javno preciznim podacima o vrsti događaja, vremenu, lokaciji, broju učesnika, prisustvu domaćih-stranih zvaničnika, medija i slično) .

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here