Mevludin Bektić: Ako Vlada izmjene Zakona o radu uputi u Parlament, pozvaćemo radnike na blokadu FBiH

Nakon što se o nacrtu izmjena Zakona o radu oglasilo Predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata BiH sa Selvedinom Šatorovićem na čelu, danas je svoj sud u ovom nacrtu dalo i Predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata BiH kojem je prvi čovjek Mevludin Bektić.

– S tim u vezi doneseni su sljedeći zaključci:

1. SSS BiH odbija ponuđeni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostavljen od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 15.04.2020.godine uz mišljenje da isti nije uopće neophodan, pogotovo ne u ovom obimu, niti sadržaju. Način, postupak i sam tekst prijedloga Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji se namjerava poslati u hitnu proceduru, nije u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada (MOR), zatim nije ispoštovan tripartetni dijalog, te sindikat nije učestvovao u izradi ovog Nacrta. Takođe, iskustva zemalja iz regiona idu u prilog da je ovakav nastup Vlade FBiH kršenje osnovnih ljudskih-radničkih prava. Ne smije se zadirati u prava radnika shodno uputama i smjernicama MOR-a.

2. SSS BiH nudi institucionalno rješenje kroz zaključivanje Općeg kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu. Tekst prijedloga Općeg kolektivnog ugovora SSS BiH bi dostavio Vladi FBiH i Udruženju poslodavaca, ukoliko za to postoji volja socijalnih partnera, a istim bi se uredila i pojedina pitanja u vezi sa radno-pravnim odnosima u vrijeme proglašenog stanja nesreće u FBIH.

3. Ukoliko se Vlada FBiH odluči na jednostrano djelovanje, slanjem u parlamentarnu proceduru ponuđenog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, i usvajanja istog, SSS BiH biće primoran da pozove sve radnike na radnički neposluh i blokadu FBiH, a odgovornost za posljedice će isključivo imati Vlada FBiH, jer u vrijeme pandemijske krize izaziva i radničku krizu.

4. Oštro osuđujemo neprimjerene izjave pojedinih članova Vlade FBiH da Sindikat nije imao obzira prema radnicima iz privatnog sektora. Ovakvim izjavama predstavnici Vlade pokušavaju unijeti razdor među radnicima u FBIH, što im neće poći za rukom, jer je više nego očigledno da se Vlada stavila na stranu onih poslodavaca koji u ovoj krizi ne pokazuju senzibilitet i socijalnu osjetljivost prema radnicima i niskom nivou materijalnih primanja istih, a u prilog tome ide i činjenica da je minimalna plata u Federaciji BiH na nivou od 406,00 KM, dok je u RS taj iznos od početka ove godine 520,00 KM. SSS BiH će o ovim najavama i potezima Vlade FBiH upoznati relevantne međunarodne institucije, uključujući Međunarodnu konfederaciju sindikata i Međunarodnu organizaciju rada – navodi se u saopćenju kojeg potpisuje Bektić

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *