Kantonalnim štabovima dozvoljeno uvođenje restiktivnijih mjera

Krizni štab federalnog Ministarstva zdravstva zadužio je da se pojača inspekcijski nadzor radi kontrole provođenja mjera i sprečavanja širenja virusa korona, te dozvolio kantonalnim štabovima uvođenje restriktivnijih mjera.

Naredba kojom se dozvoljava kantonalnim štabovima uvođenje restriktivnijih mjera stupa na snagu od danas.

Mikrobiološko laboratorijsku dijagnostiku za otkrivanje virusa korona mogu obavljati laboratorije zdravstvenih ustanova koje je verifikovalo federalno Ministarstvo zdravstva i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Zdravstvenim ustanovama je naloženo da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora u skladu sa preporukama i smjernicama federalnog i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Sva pravna i fizička lica, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a nisu donijela krizni plan pripravnosti na pojavu novog virusa treba da to što prije učine da bi uskladili organizaciju rada.

Svim zdravstvenim ustanovama i kriznim štabovima naloženo je da nastave sa kontinuiranim sprovođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu virusa korona, naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je utvrđeno da su pozitivne.

Naredba će biti na snazi 14 dana.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *