Kanton: Za projekte podrške mladima TK osigurano 744.000 KM

Uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 744.000 KM za projekte podrške mladima u 2023. godini, usvojila je danas Vlada TK.

Navedeni iznos sredstava bit će raspoređen putem četiri programa koje će Ministarstvo kulture, sporta i mladih realizirati tokom ove godine.

Radi se o programima subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 174.500 KM,  subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno također 174.500 KM, zatim, finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja, koji za cilj ima unaprijeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, te  finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, Strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih.

Za ova dva posljednja programa predviđeno je ukupno 100.000 KM. Osim navedenih programa, Ministarstvo će nastaviti sa Programom „IMPAKT inkubatori poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ a u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, koje su iskazale interes za saradnju, s ciljem očuvanja postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu do 260.000 KM.

Ostali iznos sredstava dodjeljivat će se po postupu javne nabavke dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge koju provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.000 KM, i posebnim odlukama Ministarstva za za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona u smislu izvršavanja obaveza propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH, a koje se odnose na plaćanja prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja, te angažman ili stipendiranje lica zaduženog za rad i funkcionisanje prostorija Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *