Intenzivirane aktivnosti na IV fazi sanacije brane „Modrac“

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlade TK, posvećenoj stanju brane na jezeru Modrac, usvojena je “Informaciju o stanju brane „Modrac“ i potrebama nastavka IV faze njene sanacije”.

Završetkom IV faze sanacije implementirao bi se kompletan projekat sanacije brane Modrac, i tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane „Modrac”, u pogledu stabilnosti i vododrživosti.

S tim u vezi, Vlada je danas zadužila Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla da u skladu sa prijedlogom potrebnih aktivnosti radi hitnog nastavka radova na sanaciji IV faze brane „Modrac“ odmah otpočne sa njihovom realizacijom, a u cilju izrade predmjera i predračuna radova za pripremu tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će obezbijediti potrebna finansijska sredstva za izvođenje radova na sanaciji IV faze brane „Modrac“, te u skladu sa obezbijeđenim iznosom sredstava pokrenuti postupak javne nabavke.

Posjećamo, sredstva za realizaciju i ove faze su bila obezbjeđena od strane Evropske Komisije, a Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla je još 2016. godine izvršilo pripremu i usaglašavanje tenderske dokumentacije za predmetne radove sa pravilima i procedurama o nabavkama finansijera.

Sve aktivnosti u vezi sa IV fazom sanacije brane Modrac je vodila Evropska Komisija, a na tender koji je bio raspisan 2018. godine nije bilo prijavljenih ponuđača za izvođenje radova, zbog čega nije došlo do realizacije sredstava i projekta.

Treba napomenuti da su u periodu 2007-2015. godina, okončani radovi na prve tri faze sanacije Brane, te da ukupna dosadašnja ulaganja tokom te tri faze iznose 5.121.895,87 KM. Također, Ministarstvo je krajem 2021. godine finansiralo izradu Noveliranog izvedbenog projekta IV faze sanacije Brane Modrac po kome je potreban iznos od oko 2,5 miliona KM za završetak radova, te će ovaj dokument biti uzet kao polazna osnova za buduće aktivnosti, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *