Inspekcija obustavila radove na izgradnji mini hidroelektrana Bjelave

0
351

Vodni inspektor je naložio investitoru da obustavi izvođenje radova na vodotokovima Bjelava i Mala Bjelava kod Foče do pribavljanja vodne saglasnosti, a nakon današnjih protesta Udruženja građana “Bjelava” protiv gradnje ovih malih hidroelektrana .

Talkođer, republički šumarski inspektor utvrdio je da bespravno izvršena sječa šume na trasi pristupnih puteva zbog čega je Policijskoj upravi Foča dostavljena informacija radi utvrđivanja postojanja eventualne krivične odgovornosti, navode u inspekciji.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove, u dopisu upućenom medijima povodom današnjih protesta zbog gradnje malih elektrana na rijeci Bjelavi kod Foče, navodi se da su inspekcije u više navrata izlazile na teren i kontrolisale radove koji spadaju u geološka istraživanja, za šta investitor posjeduje rješenje Ministarstva energetike i rudarstva RS.

U dopisu se, između ostalog, navodi da je inspekcija konstatovala da radovi na izgradnji elektrana nisu počeli, već da je investitor vršio probijanje pristupnih puteva do lokacija na kojima će se vršiti geološka ispitivanja, da bi vodni inspektor 17. jula utvrdio da je investitor izgradio nasip kojim je promijenjen vodotok Bjelave, što je obrazložio potrebom da se izmijeni glavni projekat za izgradnju malih hidroelektrana “Bjelava” i “Mala Bjelava”.

Vodni inspektor je naložio investitoru da obustavi izvođenje radova na vodotokovima Bjelava i Mala Bjelava do pribavljanja vodne saglasnosti za male hidroelektrane “Bjelava” i “Mala Bjelava”.

U dopisu se navodi da je republički šumarski inspektor utvrdio da je izvršena sječa šume na trasi pristupnih puteva, a da do momenta inspekcijske kontrole Ministarstvo šumarstva nije dalo saglasnost investitoru za promjenu namjene šumskog zemljišta, za šta je ranije podnio zahtjev.

Inspektor je naložio Šumskom gazdinstvu “Maglić” iz Foče da izvrši detaljan pregled šume i evidentira panjeve bespravno posječenih stabala, a Policijskoj upravi Foča je dostavljena informacija o utvrđenom činjeničnom stanju radi utvrđivanja postojanja eventualne krivične odgovornosti.

ŠG “Maglić” je uputilo obavještenje “Srbinjeputevima” da obustavi sve radove na izgradnji pristupnih puteva koji prolaze kroz parcele u vlasništvu Republike Srpske, a kojim gazduje ovo šumsko gazdinstvo, te da mu se posječena drvna masa stavi na raspolaganje.

U Bukovici, kod Foče, danas je održan protest Udruženja građana “Bjelava” protiv gradnje malih hidroelektrana na rijekama Bjelava, Mala i Velika Bjelava.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here