Goran Salihović: Sve što je iko ikad pojeo, stavljeno je meni na teret!

Salihoviću je na teret stavljeno da je od februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 KM

0
256
Goran Salihović: Djeluje kao nevinašce, a u stvari... (Foto: Arhiva TL)
Na suđenju Goranu Salihoviću, bivšem glavnom državnom tužiocu, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je nastavilo s ulaganjem materijalnih dokaza, od kojih se najveći broj odnosi na račune i fakture iz ugostiteljskih i hotelskih objekata te odluke Tužilaštva BiH o odobravanju troškova reprezentacije.

Tužilaštvo je na početku ročišta navelo da je uložilo devet registratora u sudski spis, nakon čega je nastavilo s ulaganjem materijalnih dokaza.

Na uloženu ovjerenu fotokopiju fakture i računa iz “Karkina” iz 2013. godine u iznosu od 387,50 konvertibilnih maraka (KM) te Odluku Tužilaštva BiH o odobravanju troškova reprezentacije, Salihović je kazao da “bi bilo dobro da znaju šta se ovim računom dokazuje”.

Tužilaštvo je, između ostalog, uložilo ovjerenu kopiju računa Hotela “Termag” Jahorina u iznosu od 875 KM uz Odluku Tužilaštva o odobravanju troškova, nakon čega je optuženi upitao:

“Kako vi možete zaključiti šta sam ja ovdje lično popio?”, dodavši da postoji odluka da je bila delegacija iz Srbije i Hrvatske.

Optuženi Salihović je za većinu uloženih fotokopija računa naveo da one ne mogu poslužiti kao dokazi, istakavši da nijedan račun ne glasi na njega.

“Ovjerenu fotokopiju može izvršiti samo onaj ko je izdao račun”, rekao je Salihović.

Nakon ulaganja ovjerene fotokopije računa iz “Pivnice HS” Sarajevo u iznosu od 410 KM, Salihović je kazao da se iz ovoga računa “ne vidi ništa” te upitao Tužilaštvo na koji način dokazuje da je on bio tamo.

Na uloženu fotokopiju računa Hotela “Radon Plaza” u iznosu od 778 KM te ovjerenu fotokopiju Tužilaštva o odobravanju sredstava, Salihovićev branilac Rifat Konjić je rekao da “imaju imena ljudi na koje je to potrošeno”.

“Nije primjereno da se ovo stavlja na teret”, kazao je branilac Konjić. Salihoviću je na teret stavljeno da je od februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 KM.

Prema optužnici, Salihović je bio upoznat s Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava reprezentacije s limitom od 20.000 KM godišnje, ali je svjesno postupao drugačije. Nastavak ulaganja materijalnih dokaza je zakazan za 10. oktobar. (BIRN)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here