Gašenje analognih predajnika ne smije ugroziti slobodu medija

Upravni odbor BH novinara poziva Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) da preispita svoju odluku i dosadašnji tok gašenja 171 analognog predajnika u BiH, koje su javne i komercijalne TV stanice koristile za distribuciju svoga singnala, te širenje informativnih i drugih sadržaja do bosanskohercegovačkih građana.

Iz Upravnog odbora BH novinara navode kako bi činjenica da bi 26 javnih i komercijalnih TV stanica do kraja 2021. godine moglo ostati bez mogućnosti emitovanja programa u značajnom dijelu BiH predstavaljalo nedopustiv atak na slobodu infomisanja i pravo građana da informacije dobijaju iz različitih i neovisnih izvora informacija.

– Upravni odbor BH novinara ne dovodi u pitanje utemeljenost odluke RAK-a da, zbog poštivanja međunarodnih standarda i zahtjeva regulatora iz Hrvatske, zatraži od domaćih televizijskih stanica gašenje analognih predajnika koji ometaju uvođenje 5G mreže u susjednoj državi. Pohvalno je i to što je RAK na vrijeme upoznao sve TV stanice o posljedicama koje mogu nastupiti nakon gašenja analognih predajnika. Istovremeno, nameće se pitanje: koja su alternativna rješenja data TV stanicama kako bi se osiguralo njihovo nesmetano funkcioniranje i rad u interesu javnosti i nakon gašenja analognih predajnika? – ističe se u saopćenju.

U tom kontekstu, UO BH novinara javno pita RAK, članove Vijeća i direktora Draška Milinovića da li su poduzeli sve mjere da se u proces gašena analognih predajnika ide na objektivan, transparetan i pošten način koji neće ugroziti medijske slobode i pravo građana na infomisanje?

– Jesu li osigurali da dva javna emitera – BHRT i RTRS, koji upravljaju digitalnim MUX- om A, dozvole pristup digitalnom paketu i predajnicima svim TV stanicama na ravnopravan i nediskriminatoran način? Bosanskohercegovački regulator javnosti mora odgovoriti kako se moglo desiti da RTRS onemogući BN televiziji priključenje na digitalni MUX A na Kozari, a da taj pristup osigura za ATV?! Jesu li u pitanju profesionalni kriteriji – ako jesu, neka ih javno objave RAK i RTRS, ili je ovdje riječ o ispunjavanju političkih zahtjeva vladajućih struktura u Republici Srpskoj koje odavno vode “rat” protiv BN TV i njihove uredničke politike!?- navodi se u saopćenju.

UO BH novinara podsjeća da BiH kasni sa procesom digitalizacije gotovo deceniju i da je jedina država regiona koja nije u potpunosti prešla na digitalno emitiranje, iako je rok za to istekao sredinom 2015. Za te svrhe država je izdvojila više od 30 miliona konvertibilnih maraka – nikako se ne bi smjelo desiti da ta sredstva sada budu iskorištena za “gašenje” medija čije uredničke politike nisu po volji vladajućih političkih partija i njihovih lidera.

Nije bez značaja ni podatak, navode dalje u UO BH novinara, da su evropske države i države okruženja sa regulatorima na čelu obavezale javne servise da osiguraju prelazak na digitalno emitiranje i distribuciju signala za sve TV stanice pod jednakim uvjetima i sa javno dostupnim kriterijima.

UO BH novinara zahtijeva isti takav pristup i za TV stanice u Bosni i Hercegovini, za šta su direktno odgovorni javni servisi – RTRS i BHRT, kao i Regulatorna agencija za komunikacije, koja snosi najveću odgovornost za objektivnost i apolitčnost dodjele prostora u digitalnim MUX –ovima za bh. elektronske medije.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *