1 komentar

  1. Za Tuzlu ništa novo u periodu sezone grijanja.
    Mnogi za ovo krive metereologiju na ovom području bez dovoljno vjetra i prirodne turbulencije zraka zbog čega se gotovo komletna emisija zagađujućih materija u gradu akumulira i pretvara u njihovu imisiju.
    Nažalost u predhodnom periodu nismo u dovoljnoj mjeri iskoristili jeftino daljinsko grijanje (sa kojim se hvalimo kao najkvalitetnije i najjeftinije u BiH) u smislu substitucije kučnih ložišta na fosilna goriva. Evidentno da za masovnu realizaciju ovakvih projekata nisu stvarani svi potrebni tehnički i ekonomski uslovi kao i lokalni zakonski okvir. Grad je za ovo imao dovoljno finansijskih sredstava jer je u posljednjih 6-7 godina naplatio oko 30 miliona KM po osnovu takse za emisije zagađenja iz termoelektrane a ista sredstva je bio obavezan potrošiti isključivo u projekte zaštite okoliša.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here