Emir Šarić i Hasib Bjelić osuđeni na po 12 godina zatvora

0
144

Vrhovni sud Federacije BiH je po žalbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koju je zastupalo Federalno tužilaštvo FBiH, danas donijelo presudu kojom se Hasib Bjelić i Emir Šarić osuđuju na po dvanaest godina zatvora, dok je trećeoptužena Ferida Hasić osuđena na kaznu zatvora od dvije godine za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa utajom poreza i pranjem novca.

Optuženi Hasib Bjelić i Emir Šarić se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo terete da su u vremenskom periodu od početka 2010. do kraja juna 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, svjesno organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, a koju su pored njih činili Ferida Hasić i Zehrid Bjelić.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Hasib Bjelić, vlasnik benzinske pumpe “Umax Group”, i Emir Šarić, vlasnik studentskog hotela “Emiran”, zastupajući kompanije “Special Security Vehicle Trading“ iz Dubaija i “Munster LTD” sa Sejšela, utajili više miliona maraka poreza, a da su zajedno s trećeoptuženom Feridom Hasić, koja je bila članica kriminalne grupe, oštetili Federaciju BiH za iznos od gotovo 15 miliona KM.

Vrhovni sud FBiH utvrdio je da je na temelju fiktivnih ugovora sa spomenutim kompanijama, novac uplaćivan na račune optuženih Bjelića i Šarića, otvorenih u više banaka, a koje su oni koristili u privatne svrhe, pri tome izbjegavajući plaćanje poreza na dohodak i pripadajućih doprinosa za socijalno osiguranje.

S tim u vezi, Vrhovni sud FBiH na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, od optuženih Hasiba Bjelića i Emira Šarića oduzima imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i to od optuženog Hasiba Bjelića u ukupnoj vrijednosti od 8.433.260,69 KM, a od optuženog Emira Šarića  u ukupnoj vrijednosti od 5.415.549,47 KM.

Navedena imovina postaje vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine. Optuženi moraju odmah predati Federaciji BiH stvari koje su predmet mjere oduzimanja imovinske koristi, odnosno na nju prenijeti određena prava, ako ona već nisu prešla na FBiH.

Optuženi Hasib Bjelić i Emir Šarić ostaju u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora izrečene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 17. jula ove godine, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here