Drljača: Usklađivanje penzija biti redovno, penzije će biti veće

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sutra će se na sjednici izjašnjavati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju Federacije BiH, čijom primjenom bi trebalo doći do redovnog usklađivanja penzija i da penzije budu veće.

Potvrdio je to za Fenu federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača navodeći da je cilj ovog zakona da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, te Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima i provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

Kaže da se bitna novina koju donosi usvajanje izmjena i dopuna Zakona odnosi na redovno usklađivanje penzija.

– Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog BDP-a, što će praktično značiti i veće povećanje penzija, a što je i dogovoreno na posljednjem sastanku sa predstavnicima penzionera. Ublažena je odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će dovesti do značajnijeg povećanja penzija u narednoj godini. Po važećem Zakonu trebaju biti ispunjeni uslovi u prethodne dvije godine – kazao je Drljača.

Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH.

– Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, koji imaju prebivalište u Federaciji BiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u Federaciji BiH – istakao je Drljača.

Navedenim zakonom utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, na način da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica, koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.)

– Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, koji u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH, utvrdi isti status u sudskom postupku. Korisniku penzije, koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršene 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života – dodao je Drljača.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *