Diploma Sebije Izetbegović i reciklažni papir zanimljivi Uredu za borbu protiv korupcije

Ono što je zanimljivo u cijelom slučaju je da je prije samo nekoliko dana ad hoc komisija, koju je na zahtjev Senata UNSA formirao Medicinski fakultet u Sarajevu, utvrdila da je sa diplomom Sebije Izetbegović sve uredu

0
181

Postoje nelogičnosti između prvog i drugog inspekcijskog nalaza, tvrdi Kafedžić

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je nove nalaze u vezi sa diplomom direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, osim Univerzitetu u Sarajevu i Tužilaštvu KS-a, dostavila i Uredu za borbu protiv korupcije KS. To je bio povod za razgovor sa direktorom ovog ureda Erduanom Kafedžićem.

On je napomenuo kako je Ured od samog početka bio uključen u ovaj predmet.

– Zatražili smo kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na inspekcijski nadzor i nove okolnosti koje proizilaze iz inspekcijskog nalaza. Nakon detaljne analize Ured će se odrediti u kom pravcu će dalje postupati. Mi možemo tražiti dodatno postupanje naležnog organa, a u konkretnom slučaju inspekcije, možemo pribaviti dokumentaciju od Medicinskog fakulteta, možemo sačiniti informaciju prema nadležnom tužilaštvu ili podnijeti krivičnu prijavu, sve ovosi od toga šta ćemo utvrditi u toku analize dokumentacije i svih činjenica i okolnosti u konkretnom slučaju, kazao nam je Kafedžić.

Podsjećamo, inspektori KUIP KS su otkrili da su u vezi sa postdiplomskim studiranjem Sebije Izetbegović, s ciljem priznavanja ispita koji su navodno položeni na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Sarajevu dostavljena dva lista reciklažnog papira, na kojima su, bez ikakvog memoranduma, potpisa, pečata, ni datuma njihovog sačinjavanja, navedeni predmeti i ocjene. Stoga je inspecija zaključila da se ova dva lista papira ne mogu smatrati validnim dokumentima.

Ono što je zanimljivo u cijelom slučaju je da je prije samo nekoliko dana ad hoc komisija, koju je na zahtjev Senata UNSA formirao Medicinski fakultet u Sarajevu, utvrdila da je sa diplomom Sebije Izetbegović sve uredu, odnosno da je sa dokumentacijom u vezi sa sticanjem svih postdiplomskih zvanja sve uredu.

Kafedžić nije želio komentarisati činjenicu da su dva tijela, kantonalna inspekcija i komisija Medicinskog fakulteta, u razmaku od samo nekoliko dana, došli do potpuno suprotnih nalaza i zaključaka. Razlog za to je, kako je napomenuo, što još uvijek nije zvanično dobio nalaz komisije koju je formirao fakultet.

– Ono što treba kao uzimati kao tačku komparacije jesu prvi i drugi inspekcijski nalaz. I tu ima određenih nelogičnosti, dodao je Kafedžić, ne želeći iznositi više detalja, jer se ovim slučajem, kako je napomenuo, bavi i nadležno tužilaštvo.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here