Čuvajmo naše kulturno dobro!

0
117

Kulturna baština omogućava nam da bolje razumijemo prošlost te da na taj način stvaramo čvrsto polazište za zajedničku budućnost.

Projekat “Čuvajmo naše kulturno dobro” realizovao je Centar protiv krijumčarenja umjetninama u suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Objavljivanjem ove brošure želimo javnosti dati osnovne informacije o važnosti i ugroženosti kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini.Takođe je važno istaći i to da će ista biti distribuirana kao printani materijal na teritoji Bosne i Hercegovine.


Video klip “Kako zaštiti kulturnu baštinu” koji je prezentovan javnosti krajem 2020. godine a koji se može preuzeti na stranici www.cpku.org dao je informacije kako postupiti ukoliko se uoči da neko uništava ili ilegalno trguje kulturnim dobrima. Brošura “Čuvajmo naše kulturno dobro” predstavlja nastavak aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju zaštite kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini.

Ova brošura objavljena je na tri službena jezika Bosne i Hercegovine a govori o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, preventivnoj zaštiti, obrazovanju i kulturnom turizmu gdje kulturna baština ima veoma važnu ulogu za jačanje ekonomskih kapaciteta države. Vrlo važan segment je predstavljen u djelu:
“Šta JA kao pojedinac mogu da uradim kako bi zaštitio/la kulturnu baštinu svoje zemlje”.

U brošuri je naveden broj “KRIMOLOVACA – 080 020 505” Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA na koji se anonimno mogu prijaviti saznanja o počinjenju krivičnog djela vezanog za uništavanje, krađu ili ilegalnu trgovinu kulturnim dobrima.

U posljednjem djelu brošure su navedene i Međunarodne Konvencije o zaštiti kulturne baštine koje je potpisala Bosna i Hercegovina.

Pitanja i izazovi koji su vezani za nezakonitu trgovinu i krijumčarenje kulturnim dobrima i umjetninama izrazito su složeni. To zahtijeva angažman nadležnih agencija za provođenje zakona, ali i bolju informiranost građana o ovom problemu.

Brošuru “Čuvajmo naše kulturno dobro” na tri službena jezika Bosne i Hercegovine možete preuzeti na stranici www.cpku.org:
http://www.cpku.org/brosura-cuvajmo-nase-kulturno-dobro-b-h-s/

Nadam se da ćete ovo saopštenje i brošuru prezentovati vašim čitaocima i gledaocima. Mediji imaju ključnu ulogu kada se radi o podizanju svijesti javnosti po pitanju sprečavanja ilegalne trgovine kulturnim dobrima kao i važnosti očuvanja i zaštite kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here