CIN: Imenovanje sudija i tužilaca vrši se i kad su disciplinski sankcionisani

Jedna od preporuka nalaže i zabranu napredovanja sudijama i tužiocima koji su disciplinski sankcionirani, što dosad nije bio slučaj

1
301
Detalj sa konferencije (Foto: CIN)

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) organizirao je u Sarajevu okrugli stol na kojem su predstavnici pravosudne zajednice razgovarali o procesu izbora i imenovanja sudija i tužilaca sa ciljem unapređenja postojećeg sistema.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini (VSTVBiH) Halil Lagumdžija rekao je da je provođenje objektivnog i transparentnog postupka imenovanja nositelja pravosudnih funkcija osnovni zadatak VSTV-a.

– Ovo pitanje je vrlo osjetljivo i kompleksno, pa je Vijeće tokom svoga rada pokušavalo pronaći najbolje modalitete da se na sve pravosudne pozicije imenuju najbolji i najstručniji kandidati, a da se pri tome ispoštuje i ustavna odredba o ravnopravnoj nacionalnoj zastupljenosti – rekao je Lagumdžija.

Napomenuo je da VSTVBiH planira unapređenje postupka imenovanja i kroz: proširenje baze ispitnih pitanja, uključivanje sudija i tužilaca izvan Vijeća u postupak provođenja intervjua, uvođenje procjene psihičkih sposobnosti kandidata za obavljanje pravosudne funkcije te utvrđivanje jasnih kriterija za procjenu kompetencija stručnih saradnika.

Pravna ekspertica Sevima Sali-Tezić je u publikaciji “Efikasnost pravosuđa kroz istraživanje procesa imenovanja i njegovih praktičnih implikacija”, koja je predstavljena na konferenciji, ponudila preporuke za dopunu dosadašnjih prakse kako bi imenovanja i izbor nositelja pravosudnih funkcija bili zasnovani isključivo na stručnim sposobnostima, etičnosti i integritetu.

Jedna od preporuka nalaže i zabranu napredovanja sudijama i tužiocima koji su disciplinski sankcionirani, što nije slučaj u sadašnjim procesima.

I Mirza Hadžiomerović, zamjenik glavne disciplinske tužiteljice, se složio da bi disciplinske sankcije trebale utjecati na proces imenovanja jer se izrečene disciplinske mjere mogu posmatrati kao jedan od parametara u postupku imenovanja u smislu podobnosti kandidata da obavlja tu funkciju.

Član VSTVBiH Selim Karamehić je dodao da se disciplinska odgovornost u procesu imenovanja razmatra od slučaja do slučaja i da ovo pitanje nije potpuno uređeno te potvrdio da su u publikaciji navedene činjenice koje i Vijeće ima u vidu, saopćeno je iz CIN-a.

– Uradili smo 2018. godine prijedlog kompletnog zakona VSTV-a gdje je, između ostalog, dio koji se tiče ovog kadrovskog pitanja i imenovanja, nosilaca pravosudnih funkcija i gdje smo obradili određene stavove i prijedloge kako bismo sve ovo popravili, unaprijedili i došli do kvalitetnijih rješenja – naglasio je.

Direktorica CIN-a Leila Bičakčić smatra da dugogodišnja istraživanja CIN-a i nalazi navedeni u analizi pravne ekspertice Sali-Terzić ukazuju na neophodnost značajnih izmjena procesa imenovanja i karijernog napredovanja sudija i tužilaca i to u pravcu kvalitativne ocjene rada, transparentnosti procesa i razmatranja disciplinskih mjera u procesu imenovanja.

– Dosadašnji pokazatelji govore da se imenovanje vrši bez obzira na disciplinske postupke, što dalje urušava percepciju javnosti prema pravosuđu. Integritet nosilaca pravosudnih funkcija je esencijalan za kvalitetan rad, a on ovisi o uvažavanju svih aspekata profesionalnog i etičkog postupanja – kazala je Bičakčić. (CIN)

1 komentar

  1. U BiH sve sami Valentin Inzko, stalno nešto konstatuju i izražavaju zabrinutost, a samo jedne druge češkaju po leđima.
    Kad rečenicu započnu sa “ovo pitanje je vrlo osjetljivo i kompleksno…” znaš odmah o čemu se radi.
    Pobogu, šta je tu kompleksno, da je pravna država, sramota bi bilo tako što i izjaviti, a dotični bi i na najmanju optužbu i skandal davali ostavke. Ali jok, ovdje se javnost manipuliše i obmanjuje jeftinim frazama.
    Nije baš da i imamo neko javno mnijenje, jer se ovo “javno” zloupotrebljava u “privatne” svrhe. Zato i imamo javne tajne, svi sve znamo, ali ćutimo kao zaliveni. I sad nek neko kaže kako smo mi promićuran narod – od toga smo samo ćuran.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here