CIK provjerava prijave za glasanje izvan BiH

0
749
CIK

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) obavještava birače izvan BiH da je u toku obrada prijava za glasanje putem pošte.

U vezi sa tim potrebno je da sva lica koja su dostavila prijave za glasanje putem pošte redovno prate status realizacije svoje prijave za glasače van BiH posredstvom internet stranice CIK-a (izbori.ba), i to klikom na link “Provjera prijava za glasanje van BiH”, te unosom traženih ličnih podataka radi pravovremenog informisanja o statusu prijave, odnosno registraciji za glasanje van BiH.

Nakon obrade prijava birača za glasanje van BiH, biće sačinjen izvještaj na osnovu kojeg će CIK BiH donijeti odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Iz CIK-a je saopšteno da je za Lokalne izbore dostavljen mnogo veći broj prijava glasača za glasanje van BiH u odnosu na prethodne izborne cikluse.

CIK je, radi efikasnosti u obradi predmetnih prijava, te okolnosti da se ova aktivnost odvija u okolnostima pandemije Covid-19, organizovala rad postojećeg i dodatno zaposlenog osoblja u više smjena, a sve s ciljem blagovremenog okončanja registracije svih validnih prijava za glasanje van BiH.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here