Od sutra počinje rad specijalističko-konsultativnih ambulanti UKC-a Tuzla

0
605
Sve povoljnija epidemiološka situacija u TK (Foto: Arhiva TL)

U skladu sa odredbama Federalnog štaba Civilne zaštite u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, a nakon proglašenja stanja nesreće, pristupilo se reorganizaciji načina rada u Ustanovi.

” S obzirom na poboljšanje epidemiloškog stanja u TK, a prema uputama Federalnog štaba CZ od ponedjeljka, 18. maja 2020. godine pristupit će se povećanju obima usluga za pacijente, što podrazumjeva uvođenje elektivnog (hladnog) operativnog programa prema medicinskim indikacijama u obimu do 30 posto od punog kapaciteta. Također bit će produženo radno vrijeme u specijalističko–konsultativnim ambulantama klinika UKC Tuzla. Rad u prijemnim i specijalističkim ambulantama bit će organizovan na način da iste rade u vremenskom periodu od 8:00 do 20:00 sati, tako da se zakazivanje pacijenata na prve postoperativne ili posthospitalne preglede vrši u odgovarajućim terminima tokom cijelog dana.”, navedeno je iz UKC-a Tuzla.

Pacijenti će i dalje imati obavezu prolaska kroz trijažni punkt na ulazu, ali i mogućnost iz kompleksa UKC Tuzla izaći na dva mjesta (glavna kapija i izlaz ispred Klinike za interne bolesti). Na snazi ostaje i odluka o poštivanju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanja propisane fizičke distance gdje je to moguće, kao i nošenje zaštitne opreme i zabrana okupljanja u većim grupama.

“U okviru preoperativne pripreme, od pacijenata će se, pored uobičajenih nalaza, zahtijevati i nalaz testa na COVID-19, ne stariji od tri dana, pri čemu se brisevi pacijentima za testiranje uzimaju u matičnim domovima zdravlja. Obaveza da pacijenti, pored redovne preoperativne pripreme, imaju i nalaz testa na COVID-19, koji nije stariji od tri dana, važi i za pacijente koji se u Ustanovu upućuju iz drugih kantona u Federaciji BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, radi zakazanih elektivnih operativnih zahvata.”, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

IZ UKC-a Tuzla mole pacijente da se pridržavaju zakazanih termina kako se ne bi stvarale gužve na trijažnom punktu i u čekaonicama.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here