Brojke: U Tuzli manje radno sposobnog stanovništva, a više starijih od 65 godina!

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2021. godini u Gradu Tuzli je bilo ukupno 108.533 stanovnika i to 51.395 (47,35%) osoba muškog spola i 57.138 (52,65%) osoba ženskog spola

(Foto: Tuzla s Ilinčice, arhivski snimak)

Grad Tuzla je administrativni centar Tuzlanskog kantona i zauzima ukupnu površinu od 294 km2 6. Predstavlja kulturni, zdravstveni, obrazovni i privredni centar sjeveroistočne Bosne.

Prema Popisu iz 2013. godine Grad Tuzla je treći po broju stanovnika u Bosni i Hercegovini (iza Sarajeva i Banja Luke) sa 110.979 stanovnika, od čega je bilo 52.745 (47,53%) stanovnika muškog spola i 58.234 (52,47) ženskog spola.

VIŠE ŽENA NEGO MUŠKARACA

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2021. godini u Gradu Tuzli je bilo ukupno 108.533 stanovnika i to 51.395 (47,35%) osoba muškog spola i 57.138 (52,65%) osoba ženskog spola. U odnosu na 2013. godinu, broj stanovnika u Gradu Tuzli se smanjio za 2,20%, pri ćemu je procenat smanjenja broja stanovnika manji kod osoba ženskog spola (2,13%), u odnosu na smanjenje broj osoba muškog spola (2,56%).

TREND ĆE SE NASTAVITI

Tokom godina, broj stanovnika starosne dobi do 14 godina i starosne dobi od 15 do 65 godina se smanjivao, dok je broj stanovnika starijih od 65 godina povećan u 2021. godini u odnosu na 2013. godinu, na osnovu čega se može zaključiti da se broj radno sposobnog stanovništva smanjio, a prema procjenama, taj trend će se i nastaviti.

DRUGA GRUPA RAZVIJENOSTI

Grad Tuzla je “isparcelisan” na 40 mjesnih zajednica. Na temelju indikatora koje prikuplja Federalni zavod za programiranje razvoja za 2021. godinu kao što su BDP po glavi stanovnika i ukupni indeks razvijenosti, Grad Tuzla pripada drugoj (II) grupi jedinica lokalne samouprave, sa padom na rangu od -1 u odnosu na 2020. godinu.

TRGOVINA, “MAJSTORI”, UGOSTITELJI

Ukupan broj registriranih poslovnih subjekata na području grada je 9.725, a analiza registriranih pravnih lica po standardnoj klasifikaciji djelatnosti ukazuje na to da se većina ekonomske aktivnosti na području Grada Tuzle odvija u oblasti trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala, a potom u sektoru uslužnih djelatnosti.

Nekad smo bili među najrazvijenijim u bivšoj Jugoslaviji, danas smo “drugi razred” u Federaciji BiH. Ali, bar nismo “ružan grad”, ako je vjerovati Dini Mustafiću, Jasi Imamoviću i Maidu Porobiću. (Izvor: Federalni zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u BiH 2013. godine, Demografska statistika 2021., 2022. godine)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *