Boračkim kategorijama po 100 KM pomoći Vlade FBiH bit će isplaćeno 5. i 10. augusta

0
275
jednokratna pomoc podjela borci vlada fbih august
Sa jednog od protesta boraca u sarajevu (Foto: Arhiva/Faktor)

Isplata jednokratne novčane pomoći od po 100 KM Vlade Federacije Bosne i Hercegovine boračkim kategorijama bit će završena sa 10. augustom, potvrdio je za Faktor Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja, prenosi Faktor.

Time je Ministarstvo učinilo sve da pomoć svim boračkim kategorijama bude isplaćena u ovom mjesecu iako je prvobitno postojao stav da će isplata biti završena u septembru.

Ništa ne ostaje za septembar

Pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će dobiti oko 100.000 korisnika.

Kao što je poznato 100 KM se može dobiti samo po jednoj osnovi, pa pripadnici boračkih kategorija koji su i penzioneri dobit će samo 100 KM kao penzioneri 5. augusta.

– Isplata po 100 KM za korisnike boračkih naknada idu 5. augusta uz PIO penziju i 10. augusta uz isplatu invalidnina, naknade za priznanje i egzistencijalne naknade. Sve će dakle biti isplaćeno u augustu, ništa ne ostaje za septembar – kazao nam je Terzo.

Po 100 KM neće dobiti korisnici egzistencijalne novčane naknade sa kantonalnog nivoa, koji su nezaposleni i mlađi od 57 godina.

– Pomoć će dobiti oni koji primaju egzistencijalnu naknadu sa federalnog nivoa, koji su se našli u mjesecu junu na našoj isplati – kazao nam je ranije Terzo.

Jednokratnu novčanu pomoć iz boračko-invalidske zaštite dobit će, stoji u Uredbi, korisnici prava na ličnu invalidninu, na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu prava i odlikovanja i prava na novčanu egzstencijalnu naknadu koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje iz budžeta FBiH pod uvjetom da nisu penzioneri.

Osobe koje su korisnici više prava, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu, prenosi Faktor.

Sukorisnici kod prava na porodičnu invalidninu

Novčani iznos se dijeli na jednake dijelove u slučaju korisnika koji pravo na porodičnu invalidninu i mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja, ostvaruju kao sukorisnici.

Uredbu o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena Vlada FBiH je usvojila 7. jula, a obuhvata niz mjera i usmjerena je na finansijsku i materijalnu podršku najugroženijim kategorijama stanovništva. (tl)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here