Anonimno prijavite korupciju i kriminal

Problem sa kojim se zviždači često susreću jeste nemogućnost zaštite svog identiteta i privatnosti, što su često jedina sredstva koja imaju na raspolaganju za zaštitu sopstvene sigurnosti.

0
262
logo prijavite.ba
Anonimno prijavite korupciju i kriminal

Problem sveprisutne korupcije u Bosni i Hercegovini, kao i borba protiv nje, u fokusu su brojnih organizacija, kao i predstavnika EU i MZ u našoj zemlji. U toj borbi posebno bitnu ulogu igraju tzv. „zviždači“ili prijavitelji – one osobe koje korupciju i kriminal prijavljuju i obznanjuju široj javnosti. Problem sa kojim se zviždači često susreću jeste nemogućnost zaštite svog identiteta i privatnosti, što su često jedina sredstva koja imaju na raspolaganju za zaštitu sopstvene sigurnosti. Jedan primjer problema s kojima se nose zviždači kod nas, jeste slučaj Emira Mešića, uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje, koji je nakon što je prijavio finansijske nepravilnosti u radu te agencije, ubrzo premješten na nižu poziciju. Naravno, on nije jedini, a takvi primjeri obeshrabruju sve potencijalne prijavljivače korupcije.

Zato je Fondacija CPI (Centar za zastupanje građanskih interesa) iz Sarajeva prošle godine pokrenula web stranicu www.prijavite.ba . Radi se o platformi za zaštitu anonimnosti prijavitelja korupcije, kriminala, sukoba interesa, uništavanje okoliša (zviždača). Napravljena je po uzoru na slična rješenja u Barceloni, Madridu i u Portugalu. Platformu, koju vode volonteri, na korištenje im je ustupila partnerska organizacija iz Barcelone.

Da bi  prijavitelj potpuno anonimno podnio prijavu. potrebno je da prijavitelj instalira web preglednik TOR na svoj računar ili telefon i stranici pristupi preko TOR-a. Voditelji stranice naglašavaju da prijave nikada ne treba podnositi sa posla i sa uređaja koji pripadaju poslodavcu. Platforma također uklanja  meta-podatke sa datoteka koji se prilažu uz prijavu (Word, Excell, PDF, itd), a  koje inače sadrže podatke o autoru i o uređaju na kojem su kreirane.

Iz Fondacije CPI naglašavaju da oni ne nagovaraju nikoga da postane zviždač i prijavi, te da je to je vrlo ozbiljna odluka koju ne treba donijeti naprečac. U slučaju da neko odluči da prijavi saznanja koja ima o ozbiljnoj korupciji i kriminalu, CPI nudi mogućnost da to uradi anonimno.

Nakon utvrđivanja vjerodostojnosti prijave, volonteri će informaciju proslijediti nadležnim tijelima, kontrolama, inspekcijama, policiji, tužilaštvima, upravama firmi i institucija, revizorima, parlamentarnim komisijama, istraživačkim medijima…

Server na kojem je postavljena web stranica nalazi se na Islandu. Radi se o državi čije hosting kompanije pružaju najveću zaštitu anonimnosti svojim korisnicima. Pored svih predostrožnosti koje se tiču digitalne anonimnosti, iz CPI naglašavaju da svaki potencijalni zviždač mora razmisliti da li se na drugi način može ustanoviti njegov identitet. Na primjer, ako je neka osoba jedina imala pristup nekoj dokumentaciji ili je nekom spominjala da će podnijeti prijavu ili ako računarska mreža u firmi ili instituciji evidentira svaki pristup dokumentima…

Stranica www.prijavite.ba i volonteri koji učestvuju u njenom radu, već godinu dana stoje na raspolaganju onima koji žele anonimno da daju svoj doprinos u borbi protiv korupcije u BiH.

(E.K.)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here