Agresija naših susjeda diplomatskim pritiscima putem ‘bjelosvjetskih pregovarača’

Pristrasnost, licemjerje i netransparentnost aktera međunarodne zajednice u kontekstu budućnosti države Bosne i Hercegovine, proizvodi stalnu neizvjesnost i strah, koji su probudili revolt kod njenih građana i spremnost da se takvoj situaciji, u kojoj se najvažnija pitanja rješavaju iza ‘zatvorenih vrata’, odupru svim demokratskim sredstvima.

Istaknuto je to danas na redovnoj sesiji Asocijacije nazavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Građanskim otporom protiv života u strahu”.

Uvodničarka sesije Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu, upozorila je kako se psiho-fizička tortura nad bh. gađanima, koja traje duže od 30 godina, počevši od opsade Sarajeva, teških ratnih zločina i genocida u Srebrenici, do nametanja mirovnog rješenja na štetu žrtava agresije, nastavila političkim i diplomatskim sredstvima, te sijanjem nesigurnosti i straha od novih sukoba.

Uz svesrdnu pomoć dijela Evropske unije (EU) i pojedinih američki diplomata ta agresija naših susjeda nastavlja se i dan danas, s tim što se to ovaj put radi diplomatskim pritiscima putem ‘bjelosvjetskih pregovarača’, koji dolaze u BiH ili nepripremljeni ili pak pogrešno informisani o stvarnom stanju na terenu – smatra Zornić.

Istaknula je, istovremeno, kako vrhunac licemjerja predstavlja neizvjesnost koja je proistekla iz spekulacija o tome da bi visoki predstavnik Christian Schmidt mogao nametnuti izmjene Ustava FBiH i Izbornog zakona BiH u korist grupe okupljene oko HDZ-a, pritom ignorirajući činjenicu da Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava ima supremaciju nad domaćim zakonodavstvom, kao i presude ESLJP-a.

Građani su spremni u svakom momentu da koriste sva raspoloživa demokratska sredstva u borbi protiv takvih namjera, kojima se produbljuju podjele i jača segregacija, te pokušava uvesti aparthejd, čime bi na ‘mala vrata’ bila omogućena vladavina manjine nad većinom u BiH – potcrtala je uvodničarka.

Na neutemeljenost spomenutih nakana ukazao je i član Predsjedništva Kruga 99 i uvodničar Bojan Šošić, napominjući kako su protesti koji su počeli u julu, artikulirani oko konkretnih zahtjeva, te da nisu usmjereni protiv visokog predstavnika Christiana Schmidta, niti protiv OHR-a kao institucije.

Ono na čemu je, prema njegovim riječima, nužno ustrajati, bez iznimke, jesu principi i vrijednosti koji vrijede u EU, uključujući poziv na stvarno provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i svih i cijelih odluka Ustavnog suda BiH, te preporuka Ekspertnog izvještaja o pitanjima vladavine prava u BiH i puta koji je zacrtan u četrnaest ključnih prioriteta formulisanih u Mišljenju Evropske komisije.

Dodao je kako pritom treba imati u vidu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je ugrađena u Ustav BiH (Anex 4. DS).

Ono što je bio temelj za pokretanje građanskih protesta, jeste izrazita netransparentnost vođenja cijelog procesa, prije svega, od aktera internacionalne zajednice – kazao je Šošić.

Kako je precizirao, neobjašnjivo je i neodrživo da “neko o tako važnim pitanjima, o našim sudbinama i našim životima odlučuje iza zatvorenih vrata, pritom ignorišući Evropsku konvenciju, presude ESLJP-a i mnoštvo drugih odluka i principa koje smo spomenuli”.

Sve su to pitanja, zbog kojih mi ne smijemo odustati dok ne dobijemo ispravne i dosljedne odgovore – poručio je Šošić, zalažući se za kreiranje demokratskog ambijenta u BiH, temeljenog na načelima kakva vrijede u EU, a kojoj bh. građani streme, uključujući i načelo „jedan čovjek, jedan glas“.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *