Mandić prozvao Pehara: Radite svoj posao do razrješenja

0
567

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić uputio je dopis Zavodu za javno zdravstvo FBiH u kojem je hitno zatražio od direktora te institucije Davora Pehara da u punom kapacitetu nastavi obnašati svoju funkciju sve do trenutka kada i zvanično bude razriješen.

Mandićev dopis, o kojem je obavijestio i premijera i dopremijerku FBiH Fadila Novalića i Jelku Milićević, u nastavku prenosimo u cjelosti:

“Nesporno je da je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH podnio ostavku. Ravnatelj još nije razriješen od strane Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Slijedom toga obveza ravnatelja Zavoda je da obnaša svoju funkciju u punom kapacitetu, a slijedom odredbi članka 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13), a u svezi s odredbama članka 44. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/14).

Imajuči u vidu obveze koje je Vlada Federacije BiH naložila Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH sukladno Zaključku V, broj 816/2021 od 20.05.2021. godine, te s tim u svezi obvezu postupanja Vlade Federacije BiH po Zaključku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH pod točkom 3. od 27.04.2021. godine, tražimo da žurno postupite po zahtjevu iz predmetnih zaključaka Vlade Federacije BiH.

U slučaju Vaše spriječenosti, neophodno je da ovlastite odgovorne osobe ispred Zavoda koje će poduzimati radnje u ime Zavoda, do momenta određivanja Upravnog vijeća Zavoda po podnijetoj ostavci, pa i u slučaju realizacije predmetnog Zaključka Vlade Federacije BiH.

Tražim da rad po ovom aktu smatrate žurnim, obzirom na trenutnu situaciju koja ne trpi odlaganje”.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here