U Central osiguranju kreirani najbolji paketi osiguranja kuće/stana

Ovisno o pokriću rizika i iznosu, klijenti se mogu odlučiti za jedan od navedenih paketa: CENTRAL DOM, CENTRAL DOM PLUS I CENTRAL DOM PREMIUM

0
154

Stan ili kuća je najčešće najvrjednija imovina koju posjedujemo, a opet, tako često ju zaboravimo osigurati. Osiguranje imovine je važno.

Kuću ili stan svi smatraju svojim domom i zaštitom, kojoj se ništa ne može dogoditi. Smatraju da je njihova sigurna luka zaštićena i da je nema potrebe osiguravati. Osim toga, loša informiranost i strah od velikih troškova ponekad demotiviraju ljude da ugovore polise osiguranja imovine.

Ljudi se lakše odlučuju za druge oblike osiguranja kao što je  kasko osiguranje, odgovornost, zdravstveno osiguranje i drugo, dok imovinu često zaboravljaju, iako štete po ovom osnovu mogu biti najviše.

Ugovaranjem polise osiguranja kuće/stana štitimo ono što cijeli život kreiramo, stvaramo i u šta ulažemo.

Nakon detaljnih analiza u Central osiguranju su kreirali optimalne pakete koji klijentima pokrivaju najvažnije rizike, pakete osiguranja imovine koji odgovaraju potrebama svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Paketi su kreirani tako da budu usklađeni s budžetom jednog kućanstva, tako da stan/kuća od npr. 60m2, se može osigurati po cijeni već od 0,18 KM po danu.

Ovisno o pokriću rizika i iznosu, klijenti se mogu odlučiti za jedan od navedenih paketa: CENTRAL DOM, CENTRAL DOM PLUS I CENTRAL DOM PREMIUM.

Koji su to osnovni osigurani rizici po kreiranim paketima može se pogledati na linku. (hyperlink na https://www.central-osiguranje.com/Osiguranje-imovine#central-dom)