Znaju da je korupcija krivično djelo, odgovornim smatraju profesore

0
607

Centar ženskih prava iz Zenice, lider Account Monitoring tima u sektoru obrazovanja, predstavio je danas rezultate istraživanja korupcije na visokoškolskim ustanovama u BiH prema kojima 72 posto studenata/ica zna da je korupcija krivično djelo, a 43 posto odgovornim za korupciju smatra profesore – saopćeno je iz Centra ženskih prava.

Istraživanje je provedeno među 600 studentica i studenata sa 29 fakulteta univerziteta u Zenici, Banjoj Luci i Sarajevu.

Rezultati istraživanja još pokazuju, kako se navodi, da je 35 posto ispitanika svjedočilo ili ima saznanja o dobijanju ocjene/polaganju ispita na temelju korupcije. Najčešći oblici koruptivnih praksi i pritisak se ogledaju kroz kupovinu udžbenika, direktnu iznudu novca i primoravanje na učlanjenje u određenu političku partiju. Svaka dvadeseta ispitana osoba je izjavila da joj je iznuđivan privatni broj telefona ili seksualna usluga.

– Rezultati pokazuju da studenti prepoznaju korupciju kao krivično djelo – njih 71 posto, svjesni su da suodgovornost za korupciju leži i u osobi koja nudi mito, a naročito je značajno da više od polovine anketiranih prepoznaje korupciju kao pojavu koja utiče na kvalitet obrazovanja, te su spremni podržati formiranje tijela za borbu protiv korupcije na fakultetima. S druge strane, iako se kroz školovanje direktno susreću ili svjedoče koruptivnim radnjama na fakultetima, studenti ih pravdaju općim stanjem u društvu. Stoga je nužno da se nepovjerenje u sistem i strah za vlastitu egzistenciju razbijaju jačanjem sistema zaštite prijavitelja korupcije, kao i kontinuiranim monitoringom rada tijela i institucija odgovornih za prevenciju i suzbijanje korupcije – izjavila je Selma Badžić iz Centra ženskih prava.

Ovaj centar je proveo istraživanje u saradnji sa članicama Account Monitoring tima: Resursnim centrom iz Brčkog i Fondacijom za razvoj i demokratiju iz Sarajeva. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – Account. (F, tl)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here