Zbog nedostatka novca otkriven tek dio tajni ranovizantijskog grada Balkis kod Laktaša

0
529

Na arheološkom nalazištu u selu Bakinci kod Laktaša, gradu Balkisu, prema procjenama stručnjaka završeno je tek pet do sedam odsto istraživanja, a zbog nedostatka novca trenutno se ne vrše iskopavanja.

“Zasad smo otkrili tri ranovizantijske bazilike koje se nalaze van zidina grada i grad koji je sastavljen iz gornjeg, donjeg i srednjeg grada, s preko 480 metara odbrambenog zida”, kaže Bojan Vujinović, arheolog i direktor Zavičajnog muzeja Gradiška.

Na osnovu parametara, procijenjeno je da je u gradu živjelo okvirno od 3.000 do 5.000 ljudi, a najveća od tri otkrivene bazilike dužine 40 i širine 17 metara mogla je da primi više od 500 vjernika.

“Prostor je ogroman, nije čitav prekriven sakralnim ili svjetovnim objektima. Ukupna površina, posmatrajući kartografske prikaze, je oko milion kvadrata, s tim što je sam grad povšine oko 100.000 metara kvadratnih. Kad kažem to, mislim na sam grad u kome je živjelo imućnije stanovništvo. Ono što se dešavalo oko samog grada bile su kuće i kolibe od trošnog materijala ili drveta koje se teško mogu ispitati, istražiti u arheološkom smislu”, kaže Vujinović.

Ranovizantijski grad Balkis prvi put se spominje 597. godine pri avarskom prodoru na ovaj prostor, kada je vojskovođa Bajan porušio 40 manjih utvrđenja, među njima i grad Balkis. Arheološka istraživanja počela su 2012. godine u kontinuitetu su nastavljena sljedeće četiri godine kada su otkrivene tri bazilike van zidina grada.

“Zasad smo radili samo akropolj, gornji dio grada, gdje smo prosto zakačili jednu manju prostoriju većeg objekta. Dobili smo dosta podataka u smislu kad gledamo neke kovanice čitav prostor i život na ovom gradu možemo posmatrati negdje od polovine četvrtog vijeka pa sve do polovine sedmog vijeka. Bilo je tu raznih turbulencija od raznih rušenja i paljenja, što se moglo ustanoviti kroz istraživanja do doziđivanja i preziđivanja raznih zidova, što unutar bazilika tako i unutar samog grada”, rekao je Vujinović.

Prema njegovim riječima, u pitanju je najstarije episkopsko središte na prostorima entiteta Republika Srpska, a Balkis je bio izvor hrišćanstva za radijus od 150 kilometara.

“Na ovom lokalitetu smo pronalazili novac sa daleke maloazijske obale, dalekog istoka, a s druge strane kovanice iz Rima, tako da je postojala frekvencija putnika namjernika, vojskovođa”, rekao je Vujinović i dodao da je pronađeno i dosta natpisa na latinskom i na rimskom.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here