Zakon na snazi: Funkcionerima u Sarajevu koji ne prijave imovinu kazna do 20.000 KM

0
179

Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo stupio je na snagu i obavezuje nosioce tih funkcija da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobije u toku obavljanja javne funkcije.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 17. aprila 2019. donijela Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Zakon je stupio na snagu 11. maja 2019. godine, a krajnji rok za dostavu podataka je 10. juni 2019. godine.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS nadležan je za provođenje ovog zakona, što podrazumijeva ovlaštenje za prikupljanje, provjeru i obradu podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, uspostavljanje i vođenje Registra podataka o imovini, kao i pokretanje prekršajnog i iniciranje krivičnog postupka zbog povrede odredaba.

Zakonom se predviđaju novčane kazne od 10 do 20 hiljada KM za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti. Isti iznosi novčane kazne se predviđaju za neprijavljivanje imovine na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i poslije udaljavanja s funkcije. Za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine predviđaju se kazne od 1.000 do 2.500 KM.

Ured za borbu protiv korupcije vrši prijem prijava podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, unošenje i ažuriranje podataka o imovini u registar, njihovo čuvanje i uništavanje u rokovima i na način predviđen zakonom. Prijava podataka o imovini se vrši isključivo na propisanom Obrascu prijave koji je sastavni dio i prilog zakona.

“Svrha donošenja ovog zakona je transparentnost i javna kontrola rada nosilaca javnih funkcija u KS, a što će svakako doprinijeti smanjenju korupcije i nezakonitog bogaćena istih”, saopćeno je iz Ureda za borbu protiv korupcije, na čijoj se web stranici nalazi korisničko uputstvo za popunjavanje obrasca prijave podataka o imovini.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here