Vlada TK: Za podršku mladima planirano 150 hiljada KM

0
235

Vlada TK je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“.

Radi se o programima kojima će se omogućiti subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, kao i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskim udruženjima/neprofitnim organizacijama, a koji će za cilj imati unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu.

Također dio sredstava planiran je i za izradu Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina.

Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 150.000,00 KM, a najveći iznos (100.000,00 KM) namijenjen je za program podrške stambenom zbrinjavanju, odnosno subvencioniranja kamata na stambene kredite mladih osoba.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here