Vlada TK prihvatila Informaciju o upisu učenika u srednje škole: Poseban osvrt na medicinska odjeljenja

0
500

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici prihvatila je Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018. godinu, nakon drugog upisnog roka, sa posebnim akcentom na srednje škole koje su, po Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu, upisivale odjeljenja medicinske struke.

Vlada zadužuje menadžment tih škola da, u skladu sa rezultatima Konkursa, omoguće određenom broju učenika upis, na način da se u svako planirano odjeljenje upiše maksimalan broj učenika (koji ispunjavaju uvjete Konursa), u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole i članom 19. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, pri čemu se mora voditi računa o učenicima koji će ove školske godine ponavljati prvi razred, te kako škola ne bi poslije popravnih ispita prekršila Pedagoške standard za srednje škole vezano za broj učenika u odjeljenju, navodi se u saopćenju.

 

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here