Veliki broj sudskih postupaka protiv budžetskih korisnika

0
370

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine predstavio je rezultate „Analize neriješenih sporova u kojima su stranke budžetski korisnici“.

Osnovni nalaz Analize jeste da je ukupna vrijednost sporova koji se vode protiv budžetskih korisnika i javnih preduzeća 2,8 milijardi KM što iznosi 36% vrijednosti svih parničnih sporova koji se vode u BiH i 23% budžeta svih nivoa vlasti usvojenih za 2018. godinu.

Riječ je o gotovo 35.000 predmeta pred sudovima, odnosno 29% od svih parničnih predmeta u BiH.

Prosječna vrijednost jednog neriješenog spora protiv budžetskog korisnika je 80.000 KM.

Važno je naglasiti da se radi o iznosu osnovnog troška odnosno vrijednosti spora bez zakonskih zateznih kamata te sudskih troškova i troškova zastupanja.

Svjesni značaja efikasnosti i ažurnosti u radu pravosudnih institucija i transparentnosti rada sudova, VSTV BiH kontinuirano prati rad sudova i vrši analize riješenih i neriješenih predmeta s ciljem povećanja efikasnosti rada sudova, bržeg rješavanja postupaka i osiguranja jednakog pristupa pravdi svim građanima.

Analizom rada sudova u 2017. godine utvrđeno je postojanje većeg broja sudskih postupaka koje građani pokreću protiv budžetskih korisnika (institucije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, različita ministarstva, javne ustanove, preduzeća u većinskom entitetskom vlasništvu i jedinice lokalne samouprave) u namjeri da ostvare svoje potraživanja.

U najvećem broju riječ je o tužbenim zahtjevima zbog neisplaćenih plata ili drugih novčanih naknada koje su im zakonom zagarantirane. Analiza obuhvata broj i pravni osnovi ovih predmeta, trajanje, vrijednost sporova, korištenje pravnih lijekova u korelaciji sa ishodima sudskih postupaka, sudska praksa i sl. Predmetna analiza također sadrži niz preporuka.

VSTV BiH će i u narednom periodu nastojati javnosti, budžetskim korisnicima i njihovim pravnim zastupnicima kao i državnim institucijama koje imaju najveći udio u ovoj vrsti sporova upoznavati s rezultatima analize, organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima javne vlasti s ciljem razmatranja ove problematike, te iznalaziti rješenja smanjenja opterećenja sudova i budžeta u BiH.

Analizu su predstavili Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg implementira VSTV BiH.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here