Vanredne mjere zaštite od poplava u Bosanskom Novom

0
241

Na sjednici Štaba za vanredne situacije u Bosanskom Novom na snagu su stavljene vanredne mjere zaštite od poplava.

Vodostaj rijeke Une u Bosanskom Novom u 21 čas iznosio je 511 centimetara, što premašuje kotu redovnih mjera od poplava.

Načelnik opštine Bosanski Novi Miroslav Drljača rekao je da je voda ušla u dvadesetak stambenih i pomoćnih objekata i presjekla više putnih komunikacija, a problema ima i na magistralnom putu Bosanski Novi-Prijedor u Dragotinji.

Od popodnevnih časova vreće sa pijeskom su postavljene na kritične tačke na obalama rijeka Une i Sane.

Visina rijeke Bosne uzvodno stagnira, kao i vodostaj rijeke Usore.

Vodostaj Bosne jutros u 6 časova iznosio je 413 centimetara.

Visina kote redovne odbrane od poplava u Doboju iznosi 300 centimetara, a vanredne 450 centimetara.

tab za vanredne situacije grada Prijedora utvrdio je da vodostaj Sane sa dostignutih 494 centimetra onemogućava ulivanje Gomjenice čiji se nivo u povratnom talasu povećavava i izliva u naselja Muslimanska Gomjenica i Vrbice.

Odbrambeni nasipi i vreće sa pijeskom postavljeni su na više lokacija u naseljima Raškovac, Tukovi, Stari Grad, Vrbice i Gomjenica, za šta je od “Voda Srpske” dobijeno još 5.000 vreća koje su tokom noći punjene i odvožene na kritične lokacije.

Vodostaj Sane je u blagom padu i jutros iznosi 489 centimetara.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here