Univerzitet u Tuzli promovirao sedamnaest doktora nauka

0
964

Univerzitet u Tuzli promovirao je danas novu generaciju doktoranata koji su svoje disertacije odbranili na tuzlanskim fakultetima. Većina od njih 17 nastavit će svoje karijere u akademskim okvirima.

Među 17 novopromoviranih doktoranata je i asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Ermina Cilović – Kozarević koja je kroz svoj doktorski rad ispitivala antioksidativna svojstva nekoliko biljaka koje rastu na našim livadama i u šumama.

– Moje istraživanje se temelji na ispitivanju antimikrobskih aktivnosti etarskih ulja. To je veoma popularno s obzirom na antibiotike koji su predstavili revoluciju u nauci, a s obzirom na veliki broj mikroorganizama koji postaju rezistentni na antibiotike, istraživanje prirodnih antibiotskih supstanci ima ogroman značaj u nauci – izjavila je Cilović – Kozarević.

S ovogodišnjom doktorskom generacijom Univerzitet u Tuzli je odškolovao ukupno 938 doktora nauka.

Najmlađi doktori nauka bit će uključeni u nastavu na fakultetima na kojima su okončali treći ciklus studija.

– Na njima je budućnost BiH, naročito naučnih oblasti iz kojih oni dolaze. Oni su jedan dobar pokazatelj da naša mladost, naše obrazovanje ide u dobrom pravcu – kazala je ministrica za obrazovanje i nauku TK Fahreta Brašnjić.  (F, TL)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here