Univerzitet u Tuzli organizuje i treći upisni rok

0
294

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju drugog upisnog roka.

Tekst konkursa:

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

– podnošenje prijava vršit će se od 13.09.2019. godine do 17.09.2019. godine;
– prijemni ispit održat će se 18.09.2019.godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objavit će se 18.09.2019. godine, a konačna 20.09.2019. godine;
– upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23.09.2019. do 27.09.2019.
godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 14.06.2019. godine.
Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here