Udruženje za zaštitu deviznih štediša u BiH traži da se spriječi potpisivanje bilo kakvih zaključaka sa Srbijom

0
188

Udruženje za zaštitu deviznih štediša u BiH pozvalo je nadležne institucije da spriječe potpisivanje bilo kakvih zaključaka sa Srbijom, te da hitno preduzmu sve potrebne mjere da bi zaštitili imovinu štediša u srbijanskim bankama i osigurali zaštitu štediša iz Federacije koji su bili pripadnici Armije Republike BiH i HVO-a.

Sigurnost deviznih štediša Bosne i Hercegovine mora biti osigurana. Prema presudi u slučaju Ališić, Srbija je morala do jula 2015. godine regulisati pitanje isplate štedišama iz BiH – međutim, to se nije desilo.

“Zakon kaže da će Srbija do 2019. godine poslati potvrde. Međutim, u martu šalju štedišama iz Federacije poziv da dostave nove dokaze. Kažu – utvrdili smo da ste štednju iz banaka u Beogradu prenijeli na banke u BiH i sa banaka na Agenciju za privatizaciju”, navodi Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH.

Kako ističe, radi se o zloupotrebi podataka. Srbija je obaviještena o tome ali niko nije reagovao. O zloupotrebi podataka obaviješten je i Ured Vijeća Evrope u Sarajevu krajem aprila ove godine, kao i Katarina Nedeljković, koja nadgleda provođenje presude u slučaju Ališić, ali Udruženje traži njenu smjenu.

“Kao državljanka Srbije, ona ne može vršiti monitoring radi izvršavanja ove presude i obavještavamo Vijeće Evrope da ćemo, ukoliko se ne riješi pitanje stare devizne štednje koje je priznato presudom s slučaju, Ališić hiljade štediša dovesti pred ured Vijeća Evrope u Sarajevu”, poručuje Omersoftić.

Presudu u slučaju Ališić, koja podrazumijeva obavezu isplate stare devizne štednje štedišama iz BiH, osporavaju Srbija i Slovenija. Oko 7.000 bh. štediša od Slovenije traži oko 20 miliona eura bez kamata, dok od Srbije više od 6.000 štediša traži 15 miliona eura.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here