U fokusu sigurnost skladišta OSBiH

0
218

U Sarajevu je danas održana 17. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minskoeksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES) na kojoj su razmatrani aktuelni projekti i aktivnosti u čijem su fokusu povećanje stepena sigurnosti i adekvatno ‘zbrinjavanje’ viškova naoružanja.

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš istaknula je kako je sjednica bila prilika za svestrano sagledavanje dosadašnjih mjera i aktivnosti na rješavanju viškova naoružanja, uključujući nestabilnu miniciju i MES, te određivanje daljnih prioriteta na tom planu.

Pendeš je u izjavi za medije podsjetila na načine rješavanja viškova naoružanja u skladu s odlukama Predsjedništva BiH, a što podrazumjeva – uništavanje, doniranje i prodaju takvog naoružanja, s tim da su dosada bile aktuelne prve dvije metode (uništavanje i doniranje).

Ocijenila je kako je taj proces realiziran na kvalitetan način, navodeći kako je od 24.000 tona preostalo za rješavanje nešto više od 7.000 tona spomenutog MiMES-a, uključujući i određenu količinu perspektivne municije.

– Veliki napredak je učinjen kada je u pitanju osiguranje i zaštita naših skladišta, kako perspektivne, tako i neperspektivne municije naoružanja i vojne opreme – kazala je ministrica odbrane BiH, navodeći kako su uporedo realizirane aktivnosti na edukaciji ljudstva, te uspostavljena laboratorija u Doboju u kojoj se testira i ispituje ‘životni ciklus’ municije kako bi se utvrdile količine nestabilne municije i potrebe za njenim uništavanjem.

Po njenim riječima, cjelokupan proces se odvija uz potporu međunarodnih organizacija, koje su sklopile ugovore i s tvornicama namjenske industrije, a čime su stavljeni u funkciju kapaciteti te industrije.

Značaj procesa rješavanja viškova naoružanja i jačanja kapaciteta države u oblasti kontrole naoružanja u skladu s međunarodnim standardima istaknuo je i zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Alexander Chuplygin.

Potcrtao je potporu OSCE-ove misije na unapređenju sigurnosne infrastrukture na perspektivnim lokacijama skladišta municije i naoružanja, čime je unapređena sigurnost vojnog osoblja na tim lokacijama, kao i sigurnost civilnog stanovništva, nastanjenog u neposrednoj blizini.

– Naša misija, zajedno s međunarodnim i domaćim partnerima realizira projekt SAFE-UP, zahvaljući kojem su ostvarena konkretna poboljšanja spomenute infrastrukture – kazao je Chuplygin, istaknuvši spremnost OSCE-ove misije da i nadalje pruža potporu MO i OSBiH na planu jačanja sigurnosne infrastrukture i prevenciji sigurnosnih rizika.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi s Godišnjim nacionalnim planom (ANP), ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je ponovila kako se radi o tehničkom pitanju te da to ne bi trebao biti ‘kamen spoticanja’ u izradnji institucija BiH i implementiranju izbornih rezultata.

Kazala je kako ANP nije dokument koji je Bosni i Hercegovini nametnut iz NATO-a, nego da je u vezi s odobrenim Akcijskim planom za članstvo (MAP-om) za BiH, odnosno u povodu pet poglavlja u vezi s kojima se institucije države trebaju referirati.

Pendeš u tom kontekstu smatra da je što prije, već na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH, potrebno ANP uvrstiti u dnevni red, podsjećajući da je godina (2019.), u kojoj je trebao biti usvojen prvi ANP, na izmaku.

– Aktiviranje MAP-a, usvajanje prvog ANP-a za Bosnu i Hercegovinu, nisu aktivnosti koje će sutra dovesti BiH u NATO – precizirala je ministrica odbrane BiH, naglašavajući da je u međuvremenu potrebno provesti brojne i opsežne reformske procese, počevši od ustavne reforme, izbornog zakona, vladavine prava…, a koje su kompatibilne s onim koje BiH mora provesti na putu ka Evropskoj uniji.

Sjednicom Strateškog komiteta za NMiMES predsjedavala je ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš, a domaćin ovogodišnjeg zasjedanja tog komiteta je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

U radu sjednice sudjelovali su stalni članovi Komiteta – predstavnici Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba OSBiH i predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), te međunarodnih organizacija u našoj zemlji – Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), NATO-a i EUFOR-a.

Zasjedanju su prisustvovati i predstavnici ambasada – Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here