Oznaka terapije

Znate li šta je GGT i kako ga smanjiti?

Vrijednosti gama-glutamiltransferaze (GGT) dobivaju se biokemijskom analizom periferne venske krvi. To je rutinska krvna pretraga koja nam prvenstveno govori o stanju hepatobilijarnog sustava. Što je GGT? Gama-glutamiltransferaza (GGT) je enzim koji se nalazi u jetri, žučnim vodovima, bubrezima, gušterači, srcu i…