Oznaka rudnici

Usvojena informacija o rudnicima

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji BiH. Ova, kao i informacija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o stanju u zavisnim društvima –…