Oznaka kuca

Za sanaciju kuće Nurije Pozderca 200.000 KM

Više od 200.000 konvertibilnih maraka (KM) Grad Cazin uložit će u vanjsku sanaciju rodne kuće Nurije Pozderca, a što će prvenstveno podrazumijevati promjenu krova kako bi se zaštitila od daljeg propadanja, nakon čega se može planirati i sanacija unutrašnjeg dijela…